menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Berichten
105 pagina's met totaal 525 berichten
««Begin«Vorige4567891011121314Volgende»Einde»»


Groot onderhoud lokale wegen  
2020-06-25

In 2020 krijgt het wegennet van de gemeente Steenwijkerland een fikse onderhoudsbeurt. Een groot aantal wegen krijgen geheel of gedeeltelijk nieuw asfalt en daar waar het nodig is worden ook de bermen verstevigd.
In onze directe omgeving is dit de weg in Muggenbeet, de Meerweg, de Oeverweg, de Heuvenweg en de Baarlingerweg.

Lees meer...
 
Waterpeil boven maximum  
2020-06-03

Het doel om het waterpeil te verhogen is het beperken van verdroging van de natuur. Als extra maatregel vanwege de droogte zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen op tot boven het normale maximumpeil. Hiermee wordt extra water vastgehouden en bouwt het waterschap een buffer op om bij aanhoudende droogte zolang mogelijk aan de watervraag te kunnen voldoen. Het hoger opzetten van de waterpeilen geldt op dit moment alleen voor landelijk gebied en voor die regio’s waar de droogte merkbaar wordt.

Lees meer...
 
Akkerbloemen in Nederland  
2020-05-19

In Steenwijkerland staan de komende zomermaanden ongeveer 75 kilometer aan akkerranden volop in bloei. Dat is straks het kleurrijke resultaat van de speciale actie voor biodiversiteit in de landbouw. Een initiatief van LTO Steenwijkerland, VisscherHolland, Imkerij van Beek en de gemeente. Steenwijkerlandse boeren kregen daarbij korting op zonnebloemen of bloemenmengsels die aan de akkerranden ingezaaid konden worden.

Lees meer...
 
Overlast van recreanten in natuurgebieden  
2020-05-30

Landelijk vraagt Staatsbosbeheer aandacht voor de overlast van recreanten die de natuur als openbaar toilet gebruiken. Wat ook tot uiting kwam bij het satirische TV programma 'Even tot hier'.
Deze overlast is volgens boswachter Egbert Beens ook het geval in de gemeente Steenwijkerland. Daarnaast laten de recreanten op verschillende plekken veel rotzooi achter.

Lees meer...
 
Veel fietspaden eenrichtingsverkeer door corona  
2020-05-20

De fietspaden bij en door Kalenberg zijn voor onbepaalde tijd nu eenrichtingsverkeer. Het Kooibomenpad van Nederland naar Kalenberg en het Heuvenpad van Wetering naar Kalenberg blijven wel tweerichtingverkeer volgens Gert Ekkelenkamp van de gemeente Steenwijkerland. Deze maatregelen zijn genomen in overleg met de plaatselijk belang verenigingen Kalenberg en Ossenzijl en lokale ondernemers.

Lees meer...
 
««Begin«Vorige4567891011121314Volgende»Einde»»