menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Berichten
105 pagina's met totaal 525 berichten
1234567891011Volgende»Einde»»


Nieuwe verkeersborden in Nederland 
2021-04-02

'Welkom! Maar houd rekening met ons' dit is de boodschap die op de nieuwe verkeersborden staat die in het buurtschap Nederland zijn geplaatst. Samen met initiatiefnemer Jan Bezemer uit Nederland onthulde wethouder Marcel Scheringa van de gemeente Steenwijkerland op 1 april één van de nieuwe verkeersborden. De boodschap richt zich vooral op de motorrijders, die veel (geluids)overlast veroorzaken.

Lees meer...
 
Cabiner in De Weerribben 
2021-03-28

Cabiner is vier jaar geleden begonnen met de eerste verkennende gesprekken in De Weerribben. Na veel voorbereiding zullen er eind maart - begin april dit jaar twee drijvende cabins (huisjes) worden geplaatst.
Eén zal er komen in het Diepe Wiede bij Wetering en de andere in de Hamsgracht in De Weerribben tussen 't Heers en het Meenthegat.

Lees meer...
 
Geen jaarvergadering 
2021-03-25

Beste buurtgenoten, wij - als bestuur - hopen dat als u dit leest , niet teveel nadelen ondervindt van deze langdurige coronatijd, waarin we nog steeds verkeren. Voor iedereen is het te begrijpen dat we nog niets hebben georganiseerd en ook nog geen plannen hebben kunnen maken om iets te gaan organiseren. Helaas het is niet anders.
We hopen dat u allen nog goed gezond bent en nog wel lichtpuntjes ziet waar u van kunt genieten. We zijn alweer in de lente en dat alles alweer gaat bloeien en groeien is al iets moois om te bekijken.

Geen jaarvergadering

Lees meer...
 
Voorbereiding verbinding Noordmanen-Wieden 
2021-03-15

De voorbereiding voor de natuurherstelmaatregelen in het gebied Noordmanen is in volle gang. Dit gebied ligt tussen het buurtschap Nederland en Muggenbeet. Voor dat het werk in uitvoering kan gaan, moeten er nog een aantal besluiten worden genomen door de provincie Overijssel met betrekking tot de MER (milieu effecten rapportage) en PIP (provinciaal inpassingsplan).

Lees meer...
 
Werk in uitvoering rondom Kooi van Pen 
2021-03-15

Begin januari is in opdracht van Staatsbosbeheer, tussen het buurtschap Nederland en de eendenkooi Kooi van Pen in Wetering, gestart met het herstel van veenmosrietlanden. Deze waren door verdroging en vermesting (stikstof) snel aan het dicht groeien. Acht hectare jonge bomen en ander opslag is momenteel weggehaald. Het zijn vooral de zogenaamde zaadbomen zoals elzen, berken en wilgen die zich in rap tempo vermeerderen en die hier geen goed doen.

Lees meer...
 
1234567891011Volgende»Einde»»