menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Berichten
136 pagina's met totaal 677 berichten
««Begin«Vorige121122123124125126127128129130131Volgende»Einde»»


'Inrichtingsplan Scheerwolde' gaat van start
2010-02-18 23:00:00


De adviescommissie van de Landinrichting NW Overijssel is 19 februari 2010 op grote lijnen accoord gegaan met het 'Inrichtingsplan Scheerwolde'. In dit plan staat beschreven hoe bijvoorbeeld Wetering Oost, Wetering West en de landbouwgronden rondom Scheerwolde ingericht gaan worden in het kader van de landinrichting.

Lees meer...
 
Ook nieuwe natuur tussen Wetering West en Roomsloot
2010-02-15 23:00:00


In de landinrichting Noordwest Overijssel wordt in de polders Wetering Oost en Wetering West ruim 300 hectare nieuwe natuur ingericht. Om wateroverlast bij hevige neerslagperiodes te voorkomen wordt in die polders ook ruimte gemaakt om 2,4 miljoen kubieke meter water te kunnen bergen. Daardoor kunnen er in dit gebied geen 'trilvenen' ontwikkeld worden.

Lees meer...
 
Nederland weer in de 'schijnwerpers'
2010-02-06 23:00:00


De bewoners van Nerderland zijn het ondertussen wel gewend. De naam van hun woonplaats spreekt tot de verbeelding en leidt vaak tot 'ludieke acties' , die weer media aandacht brengen. In de afgelopen tijd was het weer regelmatig raak. Zowel regionaal- als nationaal- en zelfs internationaal nieuws hebben ze weer gehaald.

Lees meer...
 
Landmetingen door Grontmij
2010-02-05 20:54:04


De Grontmij heeft begin februari 2010 landmetingen verricht langs Wetering West.
Tijdens het landmeten worden met speciale meetapparatuur de hoogtes van drempels van woningen, de hoogtes van laag liggende erven/tuinen en de doorsneden en waterpeilen van bestaande sloten opgemeten.

Lees meer...
 
Rietimpuls rietsnijders
2010-01-31 23:00:00


Eind januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten de subsidieregeling vastgesteld op basis waarvan de rietsnijders in Noord-West Overijssel in 2009 en 2010 vergoeding kunnen krijgen voor een meer natuurgericht rietlandbeheer.

Lees meer...
 
««Begin«Vorige121122123124125126127128129130131Volgende»Einde»»