menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Berichten
136 pagina's met totaal 677 berichten
««Begin«Vorige114115116117118119120121122123124Volgende»Einde»»


Natuurinrichtingsplannen weer aangepast
2011-03-02 23:00:00


Door de Adviescommissie van het Landinrichtingsproject Noordwest Overijssel  zijn voor Wetering Oost en - West (weer) aangepaste natuurinrichtingsplannen opgesteld. Dit naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel om in de polders geen cultuurriet, maar dynamisch moeras aan te leggen.

Lees meer...
 
Baggeren voor vaart en natuur
2011-02-10 23:00:00


De gemeente Steenwijkerland, het waterschap Reest en Wieden, de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan samenwerken op het gebied van baggeren.Het gaat daarbij om zaken als de wijze van aanbesteding van het werk, verbetering van de waterkwaliteit en natuurwaarden, bevorderen van de recreatie- en beroepsvaart, hergebruik van baggerspecie en efficiencyvergroting.

Lees meer...
 
Geen plaats voor commercieel rietland
2011-01-21 19:52:57

 
Donderdag 19 januari 2011 hakten Gedeputeerde Staten van Overijssel de knoop definitief door: in het plan voor herinrichting tot natuurgebied van de polders Wetering (Oost en West) is geen plaats meer voor zo'n 75 hectare nieuw, commercieel exploitabel rietland. Veel te duur om aan te leggen en ook veel te duur om te (laten) beheren. Moeras mag het worden, dat kan nog net uit.

Lees meer...
 
Zevende Nieuwsbrief
2011-01-20 18:18:16

De zevende Nieuwsbrief (op papier) van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken wordt eind januari 2011 verspreid.

Lees meer...
 
Nieuwjaarsborrel 2011
2011-01-14 23:00:00


De Nieuwjaarsborrel is - zoals de laatste jaren gebruikelijk is - erg gezellig geweest.
Veel bewoners wensten elkaar het beste voor het nieuwe jaar.

Lees meer...
 
««Begin«Vorige114115116117118119120121122123124Volgende»Einde»»