menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Berichten
100 pagina's met totaal 498 berichten
««Begin«Vorige345678910111213Volgende»Einde»»


Algemene ledenvergadering 2020  
2019-12-27

Aankondiging
Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o organiseert op maandagavond 9 maart 2020 een algemene ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden in Café Restaurant Geertien te Muggenbeet (aanvang 20.00 uur).

Lees meer...
 
Nieuwjaarsborrel 2020  
2020-01-11

Aankondiging
Namens het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o. willen we u graag uitnodigen om op op 11 januari om 17.00 uur elkaar de hand te schudden bij Restaurant Geertien en ook om elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen.

Lees meer...
 
Strijd tegen ongelijke glasvezeltarieven  
2019-12-19

Al langere tijd bestaat er in het buitengebied verontwaardiging over de erg ongelijke tarieven die Glasvezel Buitenaf/Rendo hanteert tussen de aansluitkosten voor glasvezel in het buitengebied (15,- p.mnd of 1900 ineens) en de kernen (gratis). Nadat diverse gesprekken met Rendo en ook de gemeente hierover op niets zijn uitgelopen, zijn bij een informatie-avond in Belt-Schutsloot op 18 december daarom de krachten gebundeld en is er op initiatief van Dorpsbelangen Belt-Schutsloot zelfs een petitie gestart hiertegen.

Steunbetuigingen, te beschouwen als ondertekening van de petitie, kunt u, voor 30 december 2019, sturen naar: glasvezelpetitie@gmail.com.
Voor het downloaden van de petitie, klik hier

Lees meer...
 
Waeterpoat nr 25 - Winetereditie 2019  
2019-12-18

Het 25e verenigingsblad 'Waeterproat' van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken wordt eind december verspreid onder de leden van de vereniging.
In deze periode zal eveneens de contributie van 2019 worden opgehaald.

Lees meer...
 
Wetering Oost tijdelijk droger  
2019-12-18

Half januari 2020 gaat het waterschap Drents Overijsselse Delta het waterpeil in de waterberging bij Wetering Oost verlagen, zodat de ondiepe delen droog komen te liggen. Dit gebeurt op verzoek van Staatsbosbeheer om de moerasvegetatie te laten herstellen van de ganzenvraat. De foto hiernaast geeft aan hoe weinig planten op de plas-dras delen in Wetering Oost overblijven.

Lees meer...
 
««Begin«Vorige345678910111213Volgende»Einde»»