menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Goed bezochte algemene ledenvergadering
2009-03-14 18:56:08

Foto: E.Zwanenburg
De algemene ledenvergadering van de vereniging op maandagavond 9 maart 2009 is goed bezocht door de leden.
Tijdens de vergadering was er veel aandacht voor de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen.

Een opmerkelijk besluit is genomen met betrekking tot de contributie.

Deze is met 100% verhoogd van € 5,00 naar € 10,00 per huishouden. Het bestuur deed dit voorstel, om alvast wat extra financiĆ«le middelen in kas te hebben om het 100-jarig bestaan van de vereniging te kunnen vieren. De aanwezige leden waren unaniem voor de verhoging van de contributie.

Na de pauze was er tijd voor het vertonen van twee DVD-films uit de jaren 1949 en 1961. Het waren historische beelden van het leven uit 1949 in de omgeving van Wetering en een film uit 1961 over het leven in de gemeente Steenwijkerwold.

Voor het bekijken van de concept notulen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2009, klik hier

Foto: E. Zwanenburg