menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Uitstel aanleg recreatiepark en Scheeremeer
2009-02-20 20:31:37


De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag vindt dat er te weinig onderzoekgegevens zijn voor de aanleg van het recreatiepark Scheerwolde, inclusief de recreatieplas het Scheeremeer. Er zijn voldoende onderzoeken of het recreatiepark en de recreatieplas invloed hebben op De Wieden en De Weerribben in het kader van de 'Vogel- en Habitatrichtlijnen', maar bij die onderzoeken is de aanleg en bouw van het park en het meer niet meegenomen.

De Stichting Natuur- en Milieuplatform Steenwijkerland had dit punt ingebracht en om een schorsende werking gevraagd bij de Raad van State. Bestuursrechter mr. R.J. Hoekstra van de Raad van State ziet - ter voorkoming van onomkeerbare ontwikkelingen - aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen. Deze uitspraak heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.
Naast het verzoek van de Stichting Natuur- en Milieuplatform Steenwijkerland moest de bestuursrechter nog twee verzoeken om een schorsende werking van de aanleg van het Scheeremeer beoordelen, deze twee verzoeken werden echter niet ontvankelijk verklaard.

De ontwikkelaars van het recreatiepark (Herikerberg Vastgoed en Arcus Projectontwikkeling bv) hebben nu een extern bureau opdracht gegeven de ontbrekende gegevens voor de Raad van State uit te zoeken. De ontwikkelaars zullen vervolgens met de gemeente Steenwijkerland en de Provincie Overijssel bekijken of de bodemprocedure van het plan versneld kan worden.