menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Jaarlijks overleg met gemeente
2009-02-11 23:00:00

 
Aan de hand van de Toekomstvisie Wetering en omstreken heeft het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o. (P.N.) met een afvaardiging van B en W van de gemeente Steenwijkerland over het volgende gesproken:
 

 
- In het kader van de landinrichting zullen op Wetering Oost en West te zijner tijd fietspaden worden aangelegd, waarbij door P.N. ook gewezen is op het belang van Wetering West tussen Scheerebrug en N333.

- Er zal mogelijk dit jaar meer gecontroleerd worden op de vaarsnelheid (stond ook op de vorige bijenkomst in 2007 op de agenda). De politie zal speciale aandacht hieraan geven, naar aanleiding van een ongeval bij Giethoorn vorig jaar.

- Het strooibeleid zal kunnen worden aangepast. Wetering Oost zal namelijk ook bij de eerste strooironde worden ingedeeld.

- Het verkeersbeleid bij grote evenementen zal n.a.v. de drukte bij de afgelopen schaatsperiode worden geëvalueerd, waarbij  dan ook plannen worden uitgewerkt voor het beleid bij de grote ‘Overijsselse merentocht’. Te denken valt aan wegsleepregeling, éénrichtingsverkeer, transferium en verkeersregelaars. Door P.N. is nogmaals gewezen op het belang van een goed plan i.v.m. mogelijke calamiteiten, waarbij politie, ambulance en brandweer snel ter plaatse moeten kunnen zijn.

- Informatie over het ‘Recreatieplan Scheerwolde’ kan worden verbeterd door voor het opmaken/uitgeven van de Nieuwsbrief contact op te nemen met de contactambtenaar. Deze kan dan het laatste nieuws van de ontwikkelingen doorgeven.

- De verkeerssituatie op het Steenwijkerdiep Zuid (smalle weg, fietsverkeer, zwaar landbouwverkeer) zal nader worden bekeken. Uitwijkplaatsen zoals bij de Hoogeweg is volgens het bestuur de enige oplossing.

- Voor het herplaatsen van bushokjes op de N333 zal het bestuur contact moeten opnemen met de Provincie en geadviseerd wordt contact op te nemen hierover met Plaatselijk Belang Scheerwolde.

- Op verzoek van P.N. zal er met spoed een parkeerplaats nabij het Kooibomenpad in Nederland moeten worden aangelegd, mede omdat er een zoneparkeerverbod is. Het bestuur heeft al met de contactambtenaar ter plaatse gekeken en onze  wensen kenbaar gemaakt.
N.B.: het leek de gemeente een goed plan.
 
 Foto: E. Zwanenburg