menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Hulp gezocht om aantal ganzen te verminderen
2024-03-20

Jaarlijks broeden er zo’n 350 ganzenparen (met ca 2000 ganzeneieren) in ons gebied. Dit aantal is al jaren veel te hoog, met als gevolg dat er veel schade ontstaat aan landbouwgewassen en natuur doelstellingen. Sinds enkele jaren worden de ganzeneieren met olie behandeld om het aantal succesvolle legsels terug te dringen. Voor het behandelen van de eieren wordt nu door Staatsbosbeheer hulp gezocht

Eieren in de olie
Als een ei ingespoten wordt met maisolie, dan komt er geen kuiken in het ei tot ontwikkeling. In ieder nest liggen ca 4 tot 9 eieren. Hiervan blijven 1 of 2 eieren onbehandeld, die wel uitgebroed mogen worden. Op deze manier wordt er geprobeerd de populatie aan ganzen beheersbaar te houden.
Ook dit jaar zullen er weer ganzeneieren worden behandeld in en rondom Wetering. Staatsbosbeheer wil u als buurtgenoot ook graag uitnodigen om hieraan deel te nemen.

Drones
De komende tijd wordt er door middel van drones inzichtelijk gemaakt waar de nesten zich bevinden in de natuurgebieden in De Weerribben én rondom Hasselt. Op basis hiervan wordt er een werkverdeling gemaakt, zodat de eieren zo effectief mogelijk behandeld kunnen worden. Het vliegen met de drones staat in De Weerribben in week 12 en 13 gepland, waarbij ook de natuurgebieden in Wetering West en Wetering Oost in beeld worden gebracht.
Aansluitend zal er een week later gestart worden met het behandelen van de ganzen eieren. Rondom Hasselt zal er een week later worden gevlogen met de drones.

Behandeldag
Op de dagen dat de ganzen eieren worden behandeld zal er gestart worden vanaf de startlocatie:
Werkschuur Staatsbosbeheer, Kalenberg Noord 2 in Kalenberg.

De dag start met een kopje koffie om 9.00 uur, waarna rond 9.15 - 9.30 uur men het veld in zal gaan om de nesten op te zoeken en de eieren te behandelen. Op de locatie staat een aanhanger klaar met de benodigde spullen zoals: lieslaarzen, olie, handschoenen en schoonmaakmiddelen.
Mocht u zelf in het bezit zijn van lieslaarzen dan deze graag zelf meenemen, gezien de beperkte aantallen.
De werkzaamheden zullen de hele dag duren. In overleg is het ook mogelijk om rechtstreeks naar de behandellocaties in of rondom Wetering te gaan.

Belangstelling?
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan dit project om de populatie aan ganzen in Wetering en omgeving beheersbaar te houden, dan kunt u dit doorgeven aan Merijn Kuiper door hem een e-mail of een whatsapp bericht te sturen.
In uw reactie graag vermelden uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en of u een voorkeur heeft voor een behandellocatie in of rondom Wetering.
Tevens doorgeven met hoeveel personen u wilt komen en op welke dag u of uw groep in de week na Pasen beschikbaar bent, dit is voor de natuurgebieden rondom Wetering in week 14 (2 t/m 5 april).


Na het verwerken van uw aanmelding neemt Merijn Kuiper contact met u op via een e-mail bericht. Dan ontvangt u de uitleg over de methode, de startlocatie en een kaart met daarop de te behandelen nesten.
Staatsbosbeheer hoopt op uw medewerking en kijkt er naar uit om met u samen te mogen werken aan dit belangrijke project.

Merijn Kuiper
Boswachter ecologie - Staatsbosbeheer
Tel: 06-13114024; E-mail: merijn.kuiper@staatsbosbeheer.nl
Aanwezig op maandag t/m donderdag


Grauwe ganzen - Foto: Saxifraga - Piet Munsterman