menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Metamorfose landschap Wetering West
2024-03-15

Het landschap in het noorden van Wetering West is sinds kort compleet veranderd. De nieuwe brug bij Restaurant An 't Waeter in Wetering is klaar en op de achtergrond is een open vlakte ontstaan, vol met afgezaagde boomstompen. Het moerasbos dat daar lag is in het kader van de natuurherstelwerkzaamheden gekapt. De werkzaamheden zijn nu in verband met het broedseizoen tijdelijk gestopt.

Broedseizoen
Na het broedseizoen wordt het landschap verder aangepast. Er zullen verschillende trekgaten worden gegraven op de plekken waar ze 75 jaar geleden ook hebben gelegen. Op die manier ontstaat er in de toekomst een afwisselend open landschap waar de CO2 veel beter in vastgelegd wordt en de biodiversiteit in de streek sterk verbeterd zal worden.

Wandelroutes aangepast
De wandelroutes van restaurant An 't Waeter in Wetering richting het buurtschap Nederland zijn vanwege de werkzaamheden gesloten. Via bebording is een omleidingsroute aangegeven via de openbare weg.

Meer informatie, klik hier


Uitzicht vanaf weg Wetering West richting buurtschap Nederland - maart 2024


Toekomstige inrichting tussen Wetering en buurtschap Nederland