menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuw bestuur Plaatselijk Nut Wetering e.o.
2024-03-11

Bij de jaarvergadering van de vereniging op 11 maart veranderde het bestuur van de vereniging aanzienlijk. Voorzitster Tineke Ploer en bestuurslid Geja ter Meer namen afscheid en waren niet herkiesbaar.
De voorgedragen nieuwe bestuursleden werden unaniem door de ledenvergadering gekozen en dit waren de dames: Agrietha van Vulpen, Linda Dunnik en Juultje van Amerom.


Bestuurslid Rik de Swart keek nog even terug naar de periode van 8 jaar voorzitterschap van Tineke Ploer. Daarnaast was Geja ter Meer 7 jaar als bestuurslid verantwoordelijk voor de notulen van de leden- en bestuursvergaderingen. Zij werden beide door het bestuur en de ledenvergadering hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging en ontvingen ook een lekkere attentie.
Rik de Swart volgt nu Tineke Ploer op als voorzitter.
Voor de gegevens van het huidige bestuur, klik hier

Nieuwe commissieleden gezocht
Ook bij de verschillende commissies van de vereniging worden nieuwe commissieleden gezocht
Bij de 'Redactiecommissie' heeft Marieke Smit de commissie na 15 jaar verlaten. Voor haar in de plaats is Marcel Scucces gekomen, die de vormgeving van de Waeterproat van Erica Zwanenburg heeft overgenomen. Erica verlaat eveneens de commissie m.i.v. 2025 en er is dan ook behoefte aan versterking van de 'Redactiecommissie'.
Eveneens is dit het geval bij de 'Kerstboom commissie', die o.a. verantwoordelijk is voor het plaatsen van de kerstboom bij de Scheerebrug in december.
Mensen die belangstelling of informatie willen over de werkzaamheden in beide commissies kunnen bij het nieuwe bestuur terecht, of klik hier

Presentaties
Na de bestuursverkiezing en de huishoudelijke mededelingen gaf Jan Hanskamp uit Muggenbeet een presentatie over 'Toerisme en leefbaarheid' in De Weerribben. Hij verduidelijkte de enquetes van afgelopen jaar over de invloed van de recreatie op de leefbaarheid. Het is nu aan de gemeente in samenwerking met de Plaatselijk Belangen verenigingen in De Weerribben om de resultaten van de enquete in daden om te zetten.

Natuurfotografe Wieja v.d. Kamp uit Oldemarkt liet prachtige beelden zien van de natuur in onze eigen 'achtertuin' in Wetering en omgeving en De Weerribben. Alle beelden waren gemaakt vanaf de openbare weg of openbare uitkijkpunten. Wel met een camera die 150x kon inzoomen, wat weer mooie ongestoorde beelden opleverde.

 


Presentatie - Jan Hanskamp


Presentatie - Wieja v.d. Kamp


Nieuw bestuur Plaatselijk Nut Wetering en omstreken