menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Algemene ledenvergadering 2024 op 11 maart 2024
2024-01-26

Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o organiseert op maandagavond 11 maart 2024 een algemene ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden in 'Café Restaurant Geertien' te Muggenbeet (aanvang 20.00 uur).

Naast de huishoudelijke mededelingen en bestuursverkiezing staat er op het programma:
- Toerisme en leefbaarheid in De Weerribben - Jan Hanskamp
- 'Mijn wereld tussen de Weerribben en de Linde' - presentatie Wieja v.d. Kamp


Ontvangen vergaderstukken:

- Uitnodiging met agenda, klik hier
- Concept versie - Notulen jaarvergadering 13 maart 2023, klik hier
- Concept versie - Jaarverslagen 2023
   * Bestuur Plaatselijk Nut Wetering e.o.
   *
Redactiecommissie


Algemene ledenvergadering 2023