menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Algemene ledenvergadering 2024 op 11 maart 2024
2024-01-26

Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o organiseert op maandagavond 11 maart 2024 een algemene ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden in Café Restaurant Geertien te Muggenbeet (aanvang 20.00 uur).


Ontvangen vergaderstukken:

- Agenda - nog niet ontvangen
- Concept versie - Notulen jaarvergadering 13 maart 2023, klik hier
- Jaarverslagen 2023
   * Bestuur Plaatselijk Nut Wetering e.o.


Algemene ledenvergadering 2023