menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuwjaarsbijeenkomst - Werk in uitvoering Deelgebieden Kooi van Pen en Noordmanen
2024-01-17

Buren en belangstellenden van de deelgebieden Kooi van Pen en Noordmanen te Wetering worden van harte welkom geheten bij de Nieuwjaarsbijeenkomst op 25 januari 2024.
Deze bijeenkomst staat in het teken van de natuurherstelwerkzaamheden in De Weerribben die Staatsbosbeheer in dit nieuwe jaar gaat uitvoeren in opdracht van de provincie Overijssel.

Elkaar ontmoeten
Er is ruimte om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan met de medewerkers van de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer.
De startlocatie is het gronddepot van Staatsbosbeheer in de haakse bocht aan de Rietweg, 8362 VA Nederland.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door vóór 23 januari een mail te sturen naar noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl
Indien u alleen de excursie of alleen de (door)starthandeling wilt bijwonen, dan kunt u dit bij uw aanmelding extra vermelden.
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging via de mail.Voor de uitnodiging met meer informatie, klik hier

Bron: Staatsbosbeheer