menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuwjaarsborrel 
2023-12-01

Aankondiging
Namens het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o. willen we u graag uitnodigen om zaterdag 6 januari 2024 tussen 17.00 uur en 20.00 uur elkaar de hand te schudden bij Restaurant Geertien en ook om elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen.


Namens het bestuur,
Tineke Ploer

Nieuwjaarsborrel 2020