menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Herstelmaatregelen rondom Muggenbeet 2023 en 2024 
2023-11-02

Boskalis heeft schriftelijk aan de bewoners en gebruikers een update gegeven over de werkzaamheden rondom Muggenbeet. De werkzaamheden aan de oostzijde van de Riete zijn afgerond. Hierbij is het terrein opgehoogd, waarbij gebruik is gemaakt van de bestaande loswal Kikkerij. Het terrein is nu zo ingericht dat het een goede leefomgeving zou kunnen zijn voor de kwartelkoning.

Nog uit te voeren in 2023
Vanaf medio oktober worden de gronden ten westen van de Riete ook opgehoogd. Om daar de beunbakken met grond te kunnen aanleggen is er een tijdelijke loswal in de vorm van een drijvend ponton aangelegd. Naar verwachting zijn deze en nog enkele kleinschalige werkzaamheden in dit gebied eind 2023 afgerond.

Doorgeschoven werkzaamheden in 2024
Het blijkt dat een deel van het werk doorschuift naar 2024. Het gaat hierbij om de werkzaamheden tussen de provinciale weg N333 en Muggenbeet. Deze werkzaamheden zouden in 2023 worden uitgevoerd, maar de provincie Overijssel is nog in gesprek over de beschikbaarheid van deze gronden en dus wordt dit deel van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2024.

Inloopspreekuur
Heeft u nog vragen dan kunt u in de periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd op dinsdagen van 10.00 - 11.00 uur terecht bij de keet van Boskalis, die staat bij de Duinweg tussen Blokzijl en Vollenhove. Tijdens dit inloopspreekuur is Heleen Broier aanwezig.
U kunt ook contact opnemen door een e-mail te sturen naar dewieden@boskalis.com of bellen naar Heleen Broier, tel: 06-112 552 85

Bron: Boskalis Nederland B.V.


Herstelmaateregelen Muggenbeet 2023-2024