menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Buurtuitje Wetering en omstreken
2023-09-01

Voor de buurtbewoners van Wetering en omstreken (en donateurs van de vereniging) is op zaterdag 23 september een buurtuitje georganiseerd.
Het uitje bestaat uit twee gedeelten: een wandeling en een barbecue.

Wandeling Muggenbeet
De wandeling zal onderleiding staan van iemand van Boskalis, die uitleg zal geven over de natuurherstel werkzaamheden in het gebied rondom Muggenbeet.
Om 15.30 uur kan men zich verzamelen op de locatie Muggenbeet 10, waar na een kopje thee/kofie ongeveer een uurtje gewandeld gaat worden.
Voor de wandeling door de landerijen is geschikt schoeisel nodig. Bij slecht weer gaat de wandeling niet door.

Barbecue
Van 17.30 tot 20.00 uur wordt de barbecue georganiseerd bij de familie Punter, Wetering Oost 20.

Kosten en opgave
De kosten voor de barbecue, inclusief 2 consumpties: 10 euro p/p, kinderen t/m 12 jaar 5 euro.
De buurtbewoners en donateurs van de vereniging hebben schriftelijk een uitnodiging ontvangen voor het buurtuitje met een aanmeldingsstrookje.
Voor opgave van zowel de wandeling als de barbecue kan met bij de bestuursleden terecht of telefonisch bij: Gea 06-22558967 of Annelies 06-20063490.

Hopelijk tot ziens op 23 september

Bestuur Plaatselijk Nut Wetering en omstreken