menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Zwerfafvalprobleem aangepakt
2023-08-02

Naar aanleiding van een advertentie van de gemeente in de Steenwijker Courant over de aanpak van zwerfvuil, waarbij buurtbewoners de kans geboden wordt een prullenbak te adopteren, is er een 'adoptie-afvalbak' bij de Weteringbrug geplaatst..

De bedoeling is dat voorbijgangers hun afval hierin kunnen deponeren en bovendien houdt degene die de adoptie heeft gedaan de omgeving van de prullenbak zwerfafval vrij. Hiervoor heeft hij van de gemeente verschillende attributen gekregen. Als de bak vol is kan de gemeente gebeld worden, die voert dan de volle zakken af. De duurzaamheidsadviseur van de gemeente is bovendien aanspreekpunt voor calamiteiten.

Ervaringen
Na enkele weken is de ervaring dat er soms afvalzakjes in de bak worden gestopt die er niet thuishoren maar ook dat de hoeveelheid zwerfafval flink is afgenomen.
Voor meer informatie over het adopteren van afvalbakken kan contact opgenomen worden met de Stichting 'Duurzaam Steenwijkerland'.