menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Conclusies enquête leefbaarheid 
2023-07-21

De conclusies van de enquête leefbaarheid in De Weerribben zijn bekend gemaakt. Door middel van een enquête hebben de plaatselijk belangen verenigingen in De Weerribben in samenwerking met een aantal studenten van Windesheim uit Zwolle gepeild wat inwoners van De Weerribben van de leefbaarheid in hun woonomgeving vinden in relatie tot recreatie en toerisme.

Gegevens verzamelen en verwerken
Op 25 en 26 mei hebben de studenten de enquête rond gebracht in Ossenzijl, Kalenberg, Wetering, Nederland en Muggenbeet. Deze kon online worden ingevuld of het ingevulde formulier werd op 1 juni weer opgehaald bij de mensen thuis.
De afgelopen maand zijn de studenten druk bezig geweest met het verwerken en analyseren van de gegevens.
Zij zijn blij verrast met de resultaten, los van het feit dat er een respons van 35% is gekregen (wat hoog is voor zo'n enquête), zijn er belangrijke problemen en mogelijke oplossingen naar voren gekomen.

Conclusies
Vooral het behouden van de rust en natuur en het verbeteren van de infrastructuur in het Weerribben-Wieden gebied waren knelpunten bij een groot deel van de respondenten. Verder zijn de meeste respondenten niet blij met het idee dat het toerisme verder bevorderd wordt, ook weer met rust en natuur behoudt als de meest voorkomende reden.

Gemeente
Bij specifiekere problemen zou de gemeente in samenwerking met de plaatselijke belangen deze aan kunnen/moeten pakken.
Zoals de voorzieningen aan te scherpen aan de hand van de ervaringen en meningen van de bewoners. Verder zou de infrastructuur en handhaving verbeterd moeten worden, zodat de meerdere toeristen -die ongetwijfeld gaan komen- beter ontvangen worden door de plaatselijke bewoners.

De studenten hebben ondertussen het onderzoek en de resultaten neergelegd bij Plaatselijk Belang Kalenberg en Plaatselijk Nut Wetering e.o. Hiermee hopen zij dat deze resultaten serieus opgenomen worden in toekomstige ontwikkelingen rondom leefbaarheid en toerisme.

Vincent Burgstra, Niels Franken, Elena Pelster en Lote van Oene.
Studenten Windesheim Zwolle


Meer informatie, klik hier