menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Zwaaien naar beunbakken
2023-07-09

In De Wieden wordt gewerkt aan natuurherstel bij Muggenbeet en rond het Ettenlandsch kanaal. Ten oosten van gemaal Stroink wordt het Ettenlandsch kanaal breder gemaakt met daarnaast een moeraszone. De grond die daar wordt afgegraven, gaat over water richting Muggenbeet. Er worden bij Muggenbeet laaggelegen gronden mee opgehoogd. En dat is o.a. goed als leefomgeving voor de kwartelkoning.

Beunbakken
Tot het einde van het jaar varen op werkdagen 5x per dag duwboten met beunbakken tussen het Ettenlandschkanaal en de loswal bij de Kikkerij (Weteringbrug). Op het onderstaande kaartje is de route te zien.
Kom je één van de duwboten met beunbakken tegen met de boot, minder dan vaart en geef elkaar de ruimte. Houd rechts aan en zwaai naar de schipper als teken dat je elkaar gezien hebt. Zwemmen in de buurt van de vaarroute is niet toegestaan.

Ponton in de Riete
Om de grond aan de westzijde van de Riete bij Muggenbeet te krijgen wordt een tijdelijke loswal in de vorm van een drijvend ponton aangelegd. Er rijden geen vrachtwagens met grond door Muggenbeet.

Werkzaamheden Muggenbeet
Vanaf half juli worden tussen de provinciale weg N333 en Muggenbeet nieuwe watergangen gegraven en met de grond die daarbij vrijkomt worden nieuwe natuurkaden gemaakt. Daarnaast worden dammen aangelegd en verwijderd, worden duikers geplaatst in de weg Muggenbeet en worden dus percelen opgehoogd langs de Meerweg. In de watergang Muggenbeet wordt een dam verwijdert. Zoals beloofd op de bewonersavond wordt bij de invaart van Muggenbeet een vaarwegbord geplaatst om aan te geven dat dit water dood loopt. Tevens zal de Meerweg tijdens de werkzaamheden afgesloten zijn voor wandelaars, fietsers of ander verkeer.

Planning
Voorbereiden werkzaamheden :        10 t/m 14 juli
Start werkzaamheden Muggenbeet : 17 t/m 21 juli
Eind werkzaamheden Muggenbeet:  december 2023 (verwachting)
Werktijden:                                          07.00 - 17.00 uur

Vragen?
De bouwkeet van Boskalis bij Muggenbeet is geopend vanaf 18 juli op dinsdagen van 10.00 - 11.00 uur.
Dan is Heleen Broier (omgevingsmanager Boskalis) aanwezig.
U kunt ook een e-mail sturen naar de wieden@boskalis.com of bellen/appen met Heleen: 06 - 11 25 52 85.

Bron: Boskalis Nederland B.V.

 

Meer informatie over dit project, klik hier


Routekaart Beunbakken