menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Vragenlijst leefbaarheid Weerribben
2023-05-30

De gemeente Steenwijkerland is druk bezig om toerisme te bevorderen, waarbij economie-, ecologie en leefbaarheid in balans moeten blijven. Door middel van een enquĂȘte willen de Plaatselijk Belangen verenigingen in De Weerribben peilen wat inwoners van De Weerribben van de leefbaarheid in hun woonomgeving vinden in relatie tot recreatie en toerisme.

In samenwerking met een aantal studenten van Windesheim uit Zwolle is een vragenlijst ontwikkeld, die verspreid is onder de inwoners van De Weerribben.
De studenten zullen de vragenformulieren verwerken en hun bevindingen presenteren aan de Plaatselijk Belangen verenigingen in De Weerribben. Op die manier krijgen zij meer inzicht wat de inwoners van de leefbaarheid vinden in relatie tot recreatie en toerisme.

Vragenlijst invullen
Het duurt ca 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Dit kan zowel via de papieren versie die onder de inwoners is verspreid of online. De ingevulde papieren versie wordt 1 juni weer opgehaald bij de mensen thuis.
Online kan de vragenlijst worden ingevuld door de QR-code te scannen, die rechtsboven op het vragenformulier staat.


Zomer recreatie


Winter recreatie