menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Tijdelijke stremming Wetering Oost 
2023-04-07

Op dinsdag 18 april en woensdag 19 april zullen er onderhouds-werkzaamheden plaats vinden aan de brug in Wetering-Oost. Deze brug ligt naast het gemaal van het waterschap, vlakbij Wetering Oost 44.

Om deze onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de brug deze twee dagen gestremd.
Er zal een omleiding worden geplaatst via de Ir. Luteijnweg en Woldlakeweg. De omleiding wordt met borden aangegeven. Op plekken waar lastig te passeren valt worden tijdelijk passeerstroken gemaakt.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum KCC), telefoonnummer 14 0521 of een e-mail sturen naar info@steenwijkerland.nl onder vermelding van het kenmerk: 2023-007284.

Bron: gemeente Steenwijkerland