menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Boskalis voor 2022 klaar bij Muggenbeet  
2022-11-20

In september 2022 zijn de werkzaamheden bij Muggenbeet gestart door Boskalis. Half november waren de werkzaamheden, die voor 2022 gepland stonden klaar.
In het najaar 2023 komt Boskalis terug om de laatste werkzaamheden uit te voeren.

Wat is er gebeurd in 2022
Rondom de Meerweg bij Muggenbeet zijn sloten verbreed en natuurkades gemaakt.
Natuurkades zijn verhogingen in het landschap om water tegen te houden. Op enkele locaties waar natuurkades sloten kruisen is een tijdelijke duiker geplaatst. Deze duikers worden in 2023 defintief gemaakt.
Verder is er op het toekomstige maaiseldepot, langs de westzijde van de Meerweg, grond neergelegd om de ondergrond te verdichten (in elkaar de duwen). De grond wordt in 2023 weer verwijderd.

Werkzaamheden Meerweg 2023
In het najaar 2023 komt Boskalis dus weer terug om de permanente duikers aan te leggen in de natuurkades en onder de Meerweg. Het maaiseldepot, waar de beheerder tijdelijk het maaisel (gras, riet e.d.) neer kan leggen, wordt afgemaakt. Ten zuiden van het maaiseldepot komt een keerlus, zodat de machines daar makkelijk en veilig kunnen keren. Daarnaast worden de natuurkades verder afgewerkt en ingezaaid.

Overige werkzaamheden 2023
In het najaar 2023 wordt er ook gestart met de werkzaamheden tussen de provinciale weg N333 en Muggenbeet en bij de op te hogen percelen ten zuiden van Muggenbeet.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 11 november is Boskalis minder in het gebied. De keet van Boskalis bij Muggenbeet en de bouwhekken (niet op slot) langs de Meerweg blijven wel staan en de rijplaten worden uit het terrein gehaald.
Het inloopspreekuur op de dinsdagen komt te vervallen tot het najaar van 2023.

Voor meer informatie mail naar: dewieden@boskalis.com of neem contact op met Heleen Broier (Omgevingsmanager) van Boskalis, tel: 06-11 2552 85.

Meer informatie over het project:
- 22-09-2022 Start natuurherstel Muggenbeet, klik hier
- 25-08-2022 Start werkzaamheden Muggenbeet, klik hier
- 21-03-2020 Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) De Wieden ter inzage, klik hier