menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Groot onderhoud bruggen Heuvenweg en Kalenberg Zuid  
2022-11-11

Nog dit jaar begint de gemeente Steenwijkerland met de grote opknapbeurt van twee bruggen in Kalenberg. Het gaat om de brug in de Heuvenweg en de brug in de Nieuweweg. De gemeente Steenwijkerland heeft een Nieuwsbrief gemaakt die huis-aan-huis in Kalenberg is verspreid.

Wat gaan ze doen?
Ze gaan de toeritten (dat is de schuine weg naar de brug toe) en de brugdekken van beide bruggen helemaal vervangen. Dat geldt ook voor de leuningen. Ook die worden nieuw. Verder worden er keerwanden gemaakt. Deze keerwanden zorgen ervoor dat de bestrating rond de bruggen niet gaan verschuiven en op haar plek blijft.

Wanneer gaan ze aan de slag?
Ze gaan eerst beginnen met de brug in de Heuvenweg. Dat gebeurt in week 48 (de week van 28 november). Daarna gaan ze aan de slag met de brug in de Nieuweweg. Als alles volgens planning verloopt zijn beide bruggen eind van dit jaar, begin volgend jaar weer helemaal in goede staat.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Voor de werkzaamheden moeten beide bruggen worden afgesloten. Er komen twee tijdelijke bruggen. Zo blijft Kalenberg bereikbaar. Deze tijdelijke bruggen zijn geschikt voor alle verkeer. Tweerichtingverkeer tegelijkertijd kan niet. Daarom wordt dit met stoplichten geregeld. Om op de tijdelijke bruggen te komen wordt het verkeer omgeleid. Bij de brug in de Nieuweweg via de parkeerplaats aan de Berkenlaan en bij de brug in de Heuvenweg via het naast gelegen land.

Is er overlast?
Helaas kunnen ze niet voorkomen dat men wat van de werkzaamheden merkt. Ze proberen die tot een minimun te beperken. Toch kan het zijn dat er bijvoorbeeld geluidshinder is. Ze hopen dat u daar begrip voor heeft.

Uitvoerende partijen
De firma Muis uit Wetering voert het groot onderhoud aan beide bruggen uit. De tijdelijke bruggen worden gemaakt door de firma Knol uit Akkrum.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten? U kunt bellen met de gemeentelijk projectleider Auke Take. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-24863044
U kunt ook terecht bij gebiedscoördinator William Prinsen, telefoonnummerk 06-58081062 of via de mail william.prinsen@steenwijkerland.nl