menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Ledenvergadering 2022  
2022-09-27

Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o organiseerde een algemene ledenvergadering op maandagavond 3 oktober 2022.
De vergadering werd gehouden in Café Restaurant Geertien te Muggenbeet (aanvang 20.00 uur).

Agenda
Na de normale huishoudelijke agendapunten zijn na de pauze twee presentaties gegeven:
- Gerco van Dam (Provincie Overijssel) praat ons bij: Wat zijn ze aan het doen bij Muggenbeet aan natuurherstel?
- Presentatie foto's uit de streek (vroeger en nu) door Anna Pen-van Beek (oud inwoonster van Wetering)

Ontvangen vergaderstukken:
- Uitnodiging en agenda ledenvergadering 3 oktober 2022, klik hier
- Voor de concept versie - Notulen jaarvergadering 9 maart 2020, klik hier
- Voor de concept versie - Jaarverslag 2020 Bestuur PN Wetering, klik hier
- Voor de concept versie - Jaarverslag 2021 Bestuur PN Wetering, klik hier
- Voor de concept versie - Jaarverslag 2020 Redactiecommissie, klik hier
- Voor de concept versie - Jaarverslag 2021 Redactiecommissie, klik hier

Beeld-impressie algemene ledenvergadering 03-10-2022


De leden vergadering op 3 oktober 2022 werd weer druk bezocht


Henk Oord nam na 8 jaar afscheid als bestuurslid van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken.
Het bestuur is uitgebreid met Govert Theunisse.


Na de huishoudelijke agendapunten een presentatie over de natuurherstel werkzaamheden bij Muggenbeet.
Hierna een leuke beeld-presentatie van Anna Pen-van Beek
over de historie van onze streek in de huidige gemeente Steenwijkerland.