menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Start natuurherstel Muggenbeet  
2022-09-22

Met een heuse watersafari heeft Boskalis Nederland dinsdag 20 september samen met opdrachtgever Provincie Overijssel de start met de werkzaamheden voor natuurherstel in De Wieden gemarkeerd.
Omwonenden en kinderen van OBS De Rolpaal in Blokzijl waren uitgenodigd om samen met het projectteam en andere partners op watersafari te gaan in Muggenbeet. Dat gebeurde onder begeleiding van ecologen van Boskalis en een deskundige van toekomstig beheerder Natuurmonumenten. Zo konden ze met eigen ogen zien en ontdekken wat voor moois er allemaal leeft in en om het water bij Muggenbeet en met welke dieren tijdens de werkzaamheden rekening gehouden moet worden.


Uitbreiding moeras en bloemrijk grasland
In het Natura 2000-gebied ten zuiden van Muggenbeet zijn nu de eerste werkzaamheden zichtbaar om daar de bijzondere natuur in het gebied te herstellen en te behouden. De kwetsbare natuur en het unieke karakter van het gebied wil de provincie behouden. Ook is er voor sommige diersoorten meer leefgebied nodig. Het verspreidingsgebied voor verschillende broedvogels is in de loop van de tijd erg afgenomen. Hierdoor staat het voortbestaan van bepaalde soorten onder druk. Er is niet voldoende leefgebied voor met name de roerdomp, purperreiger en de bruine kiekendief. Hiervoor is een uitbreiding van moeras en bloemrijk grasland nodig.

'Een van de bijzondere diersoorten is de grote vuurvlinder, een soort die nergens anders ter wereld voorkomt. Deze vlinder houdt van sloten met moerasachtige planten en waar de zon volop kan schijnen. Vooral de waterzuring is belangrijk, hier worden de eitjes op afgezet. We verbreden de sloten aan één kant zodat er weer geschikt leefgebied kan ontstaan voor de grote vuurvlinder' vertelt ecoloog Heleen Broier van Boskalis.

Bron: Boskalis Nederland

Meer informatie over dit project, klik hier


Boswachter Mathiska Lont van Natuurmonumenten legde uit wat er gevangen werd.


Voor velen een openbaring wat er allemaal in zo'n sloot leeft


De eerste graafwerkzaamheden waren al gestart ten zuiden van Muggenbeet


De gastheren van Boskalis en Provincie Overijssel sloten de middag af
en tracteerden daarna de genodigden op wat lekkers.