menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Groot onderhoud wegennet Steenwijkerland  
2022-09-07

De komende maanden krijgt het Steenwijkerlandse wegennet een fikse onderhoudsbeurt.
Wethouder Melvin Smit: 'We gaan verspreid in de gemeente zo'n 50 lokale wegen onder handen nemen. Goed voor zo'n 40 kilometer aan nieuw wegdek. In onder andere De Bult, Marijenkampen, Belt-Schutsloot, Steenwijk, Scheerwolde en Vollenhove gaan we aan de slag met groot onderhoud én reparaties.'

De eerste werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Als de weersomstandigheden het toelaten, zijn alle werkzaamheden die op de onderhoudskaart staan voor de Kerst afgerond.

Overlast beperken
Volgens wethouder Melvin Smit gaan de weggebruikers natuurlijk merken dat er werk in uitvoering is aan de Steenwijkerlandse wegen. Daar ontkomen ze niet aan. Maar ze gaan wel proberen om die overlast tot een minimum te beperken. Als het kan, wordt er daarom ook 's nachts - als er minder verkeer is - gewerkt. Soms zal de aannemer het verkeer moeten omleiden. Op plekken waar dat nodig is, zetten ze verkeersregelaars in om het verkeer daarbij te begeleiden.

Informatie aanwonenden
Op het moment dat in hun straat gewerkt wordt, krijgen aanwonenden daarover informatie van de aannemer. Er worden dan ook afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van woningen en bedrijven tijdens de werkzaamheden.

Voor de kaart, waarop de wegen zijn aangegeven die voor groot onderhoud onder handen worden genomen, klik hier

Bron: Gemeente SteenwijkerlandKaart groot onderhoud gemeente Steenwijkerland 2022 - Detail