menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Start werkzaamheden Muggenbeet  
2022-08-25

De provincie Overijssel en Boskalis Nederland hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om dit najaar te kunnen starten met de Natura-2000 werkzaamheden ten zuiden van Muggenbeet.
De werkzaamheden starten 5 september en de verwachting is dat ze in december 2022 klaar zijn.

Wat gaan ze doen?
Rondom de Meerweg bij Muggenbeet zullen water-gangen worden verbreed, er zullen in dammen en onder de Meerweg buizen worden aangelegd, er komt een maaiseldepot en aan het eind van de Meerweg komt een keerlus, zodat men er makkelijk en veilig kan keren.

Wat betekent dit voor u?
Men zal de eventuele hinder zoveel mogelijk beperken. Er zal geen grond worden afgevoerd richting de N333. De aan- en afvoer van machines zal via rijplaten alleen plaats vinden vanaf de N333 naar de Meerweg. Muggenbeet richting Geertien is verboden terrein voor het bouwverkeer. Het werkgebied aan de Meerweg zal in verband met de veiligheid worden afgesloten voor wandelaars, fietser of ander verkeer van september tot globaal december 2022.

Inloopspreekuur
Wilt u meer weten over de bouwwerkzaamheden, dan bent u van harte welkom bij het inloopspreekuur bij de keet (tegenover Muggenbeet 9). Dit is op dinsdagen van 10.00-11.00 uur.
Dan is omgevingsmanager Helleen Broier aanwezig. Zij is ook te bereiken via e-mail: dewieden@boskalis.com of telefonisch: 06-11 2552 85.

Bron: Boskalis Nederland B.V.Werkterrein rondom de Meerweg bij Muggenbeet