menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Kennisgeving besluit Ontgrondingenwet Weerribben Noordmanen en Kooi en Pen  
2022-07-15

Gedeputeerde Staten delen mee dat zij een aanvraag voor een voor een vergunning Ontgrondingswet voor de locatie Weerribben Noordmanen en Kooi en Pen hebben ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de vergunning wordt verleend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 juli 2022 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van beroep. De termijn voor het indienen van beroep is gestart op 16 juli 2022.

Voor het besluit klik, hier

Bron: Provincie Overijssel


Fragment van de kaart van de nieuw te graven petgaten in het deelgebied Rondom de Kooi van Pen