menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Smakelijke buurtbijeenkomst   
2022-04-05

Het kan en mag weer... we beginnen met een smakelijke start van het jaar!
Het bestuur nodigt jullie uit voor een gezellige buurtbijeenkomst.
Men moet zich hiervoor wel opgeven vóór 22 april!

Wanneer, wat, waar

* Als datum hebben wij gekozen voor vrijdag 29 april a.s.
* U bent van 17.00 - 20.00 uur van harte welkom bij Geertien
* Er wordt voor een heerlijk stampottenbuffet gezorgd
* Het stampottenbuffet + 2 consumpties zijn gratis!

Opgave
Opgave voor dit stampottenbuffet kan tot uiterlijk 22 april a.s.
Dit kan door het strookje in te vullen op de uitnodiging die bij de bewoners en donateurs wordt gebracht.
* De opgave kan ingeleverd worden bij:
Henk Oord - Wetering Oost 36 - of per mail naar henkoord51@gmail.com
* Wilt u zich liever telefonisch opgeven?
Henk Oord 0521-371282 / Gea ter Meer 0521-370082

Hopelijk tot ziens op 29 april!

Bestuur Plaatselijk Nut Wetering en omstreken

Voor 'Uitnodiging smakelijke buurtbijeenkomst', klik hier