menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuws van het bestuur   
2022-02-28

Nu bijna alle coronamaatregelen zijn vervallen heeft het bestuur de volgende bijeenkomsten gepland.
- 28 maart - AED (herhalings)cursus
- 29 april - Smakelijke bijeenkomst (NIEUWE DATUM!!)
- 3 oktober - Algemene ledenvergadering

28 maart - AED (herhalings)cursus
Op maandag 28 maart is er weer een AED (herhalings) cursus bij Restaurant An 't Waeter in Wetering van 19.30 tot 21.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Denkt u dat is ook wel iets voor mij, geeft u zich dan zo snel mogelijk op bij onze secretaris Henk Oord. (henkoord51@gmail.com)

29 april - Smakelijke bijeenkomst
Zo het nu lijkt wordt er een smakelijke bijeenkomst georganiseerd op 29 april!!!
In eerste instatie was 30 april door het bestuur 'geprikt', maar deze datum vervalt.
Houdt u deze datum al vast vrij? Informatie komt t.z.t bij u in de brievenbus.

3 oktober - Algemene ledenvergadering
Het was altijd gebruikelijk om in maart een algemene ledenvergadering te houden. Vanwege Corona kon het vorig jaar helemaal niet doorgaan. Zoals vermeld stond in de Waeterproat, zouden we deze vergadering eventueel in het najaar organiseren. Het bestuur heeft besloten om dit jaar nu defintief de algemene ledenvergadering te organiseren op maandagavond 3 oktober. Het bestuur probeert hier een zinvolle avond van te maken.

Het blijkt dat echter bijna het hele bestuur aftredend is. Alle bestuursleden hebben al 4 jaar of meer volgemaakt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er in één keer een heel nieuw bestuur komt. Wij zullen dan ook proberen hier goed over na te denken om het de wisseling van de bestuursleden toch geleidelijk te doen.
Hebt u vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit altijd bij het bestuur benoemen.

Contributie 2021
Fijn dat er zoveel mensen gereageerd hebben op de oproep om de contributie van 10 euro voor het jaar 2021 over te maken. Helaas zijn er ook een aantal mensen die hier niet aan gedacht hebben en/of gewoon zijn vergeten.
Vriendelijk verzoek: wilt u dit alsnog overmaken voor 15 maart ?!
(reknr: NL92 RABO 0301 8462 00 t.n.v. Plaatselijk Nut Wetering e.o. o.v.v. contributie 2021 + naam en adres)