menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
De gemalen staan in de schijnwerpers   
2021-11-05

Menigeen zal het al zijn opgevallen, de (monumentale) gemalen Wetering, Halfweg, Gelderingen en Giethoorn staan momenteel in de schijnwerpers, omdat het gebiedsplan 'Water op Maat' is afgerond. De blauw verlichtte gebouwen zijn al op grote afstand in het donker te zien van vrijdag 5 tot en met vrijdag 12 november van 17.00 - 21.00 uur.

Gebiedsplan Water op Maat afgerond
De afronding van het gebiedsplan 'Water op Maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde' is een plan waar het waterschap Drents Overijsselse Delta samen met verschillende partners van de polders aan gewerkt heeft. Door de aanpassingen in de poldergebieden en aan de bijbehorende gemalen kan het waterschap beter reageren op de watervraag vanuit landbouw en natuur.

Gemalenroute
Nu de laatste werkzaamheden in de polders rond Scheerwolde klaar zijn, wil het waterschap het resultaat aan de omgeving laten zien en heeft daarom een 'Gemalenroute' gemaakt. De route gaat langs de aanpassingen in de polders rond Scheerwolde en de vier gerenoveerde gemalen, met als start gemaal Wetering. De route is ongeveer 25 kilometer, ca 45 minuten met de auto en ca 1,5 uur met de fiets. In de routebeschrijving zijn veel 'Kijkpunten' verwerkt, waar extra informatie wordt gegeven.

Gezusters Oord ook in de schijnwerpers
Bij de officiële opening van de 'Gemalenroute' op 5 november in Streekcentrum de Wielewaal in Scheerwolde werden ook de gezusters Oord in de schijnwerpers gezet. Trijntje Warners-Oord, Antje Lampe-Oord en Corrie van Beek-Oord - 80 plussers ondertussen - woonden bij het gemaal Halfweg aan de Oeverweg. Hun vader Jacob Oord was jarenlang de beheerder/machinist van het gemaal Halfweg. Na de openingshandeling van de gezusters, door gelijktijdig op een rode knop te drukken, werden de vier gemalen officieel geopend.

Meer informatie: klik hier
De gemalenroute, klik hier

Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta


Gezusters Oord - © Foto: A. Lampe


Gemaal Wetering