menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Jaar van de otter - CaLutradag in De Weerribben  
2021-10-02

In het 'Jaar van de Otter' werd op zaterdag 2 oktober een Kennisdag voor otter- en bevervrijwilligers van CaLutra georganiseerd bij Staatsbosbeheer De Weerribben.

De plek waar het begon
De Kennisdag begon met lezingen, maar daarna brachten de vrijwilligers uiteraard ook een bezoekje aan de eendenkooi de Kooi van Pen in Wetering. De plek waar in 2002 de herintroductie van de visotter in Nederland begon.

Herintroductie visotter Nederland
Na het uitsterven van de visotter in Nederland in 1988 is er een jarenlang herintroductie programma geweest om de visotter weer in Nederland terug te krijgen. Uiteindelijk was Nederland er weer 'klaar' voor om verantwoord visotters te laten leven. In het buitenland werden de eerste drie visotters gevangen, medisch gekeurd en van 'zenders' voorzien. Na een quarantaine periode mochten ze wennen aan de plek waar ze weer los gelaten zouden worden. Dit was de eendenkooi Kooi van Pen in Wetering. Onder toeziend oog van toenmalig Staatssecretaris Geke Faber doken ze in 2002 het water in in de eendenkooi en sinds die tijd leven er in en rondom Wetering weer visotters. Na deze eerste uitgezette otters in de Kooi van Pen volgden meer uitzettingen van visotters vanuit het buitenland (31 in totaal) in andere gebieden in Nederland. Nu 19 jaar later leven er in Nederland ca 450 otters en hiermee is de status van levensvatbare populatie bereikt.

Kooi van Pen
De gasten waren onder de indruk van al het werk dat er door de vrijwilligers van Staatsbosbeheer was verricht in deze grote eendenkooi van 35 hectare. Ze vonden dan ook dat de otter zich geen mooiere (uitzet)plek kon/kan wensen als leefgebied.

Bron: Staatsbosbeheer

Meer informatie over:
- Jaar van de Otter, klik hier
- CaLutra otter- en bevervrijwilligers, klik hier
- Eendenkooi Kooi van Pen, klik hier


Varend naar de eendenkooi Kooi van Pen - De Weerribben
© Foto: Staatsbosbeheer


Bijpraten bij het KooiUus in de Kooi van Pen - Wetering
© Foto: Staatsbosbeheer