menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Open dagen 2021 eendenkooi Kooi van Pen - Aankondiging  
2021-09-22

Op woensdag 20 oktober en zondag 24 oktober zijn de jaarlijkse 'Open Dagen' van de Kooi van Pen. De vrijwilligers van Staatsbosbeheer geven tekst en uitleg over deze bijzondere eendenkooi tijdens een vaar-wandeltocht door het labyrint van rietmatten en vangpijpen. De eendenkooi in het noorden van Wetering is één van de grootste in Europa en bestaat uit 5 kooiplassen en 18 vangpijpen in een gebied van 35 hectare kooibos.

Normaal gesloten, maar dan niet!
Net als in vele andere eendenkooien in Nederland is de Kooi van Pen niet toegankelijk voor publiek. Eén maal per jaar mogen er in deze eendenkooi wel 'Open Dagen' georganiseerd worden voor belangstellenden uit de streek, om hen te laten zien wat er allemaal in deze bijzondere plek 'achter de schermen' gebeurd.
De 'Open Dagen' zijn zeker ook geschikt voor de vele nieuwe bewoners in de streek om deze mysterieuze plek te ontdekken, zo vlak bij huis.

De eendenkooi is een plek die tot voor kort alleen het werkgebied was van de kooiker en een verboden gebied was voor ieder ander om de rust en stilte te behouden zodat de eenden niet werden verstoord. Tegenwoordig wordt deze eendenkooi gerenoveerd en onderhouden door een vrijwilligersgroep van Staatsbosbeheer om dit cultuurhistorisch monument te behouden.

Programma Open Dagen 2021
Tijdens de Open Dagen worden er op beide dagen twee rondleidingen gegeven, die starten om 09.30 uur en om 13.00 uur. Het bezoek aan de eendenkooi duurt ca 3 uur en het dragen van laarzen wordt aanbevolen. Er zijn geen kosten verbonden aan dit bezoek, maar een vrijwillige bijdrage tijdens de rondleiding wordt zeer gewaardeerd.

Opgave verplicht
Er kunnen per rondleiding maximaal 40 personen mee, dus opgave is van te voren verplicht.
Men kan zich vóór 10 oktober opgeven bij Tjallien Muis; e-mail: tjmuis11@gmail.com of tel: 0521-371344.
Bij opgave graag de voorkeursdatum en tijd doorgeven en naam, telefoonnummer én met hoeveel personen u komt. Hierna krijgt u een bevestiging of dit mogelijk is.
Meer informatie is te vinden op de website www.kooivanpen.nl en op de Facebookpagina van de Kooi van Pen.

Bron: Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen

Meer informatie Kooi van Pen: klik hier