menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Fietspaden Heuvenpad en Kooibomenpad weer normaal open 
2021-05-11

Het fietspad Heuvenpad is klaar en kan nu net als het Kooibomenpad weer normaal gebruikt worden!
Het Heuvenpad -fietspad van Wetering naar Kalenberg- was jaren een smal slecht begaanbaar fietpad. In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft de firma Schagen het fietspad in de afgelopen maanden vernieuwd én verbreed tot een 2,5 m breed betonnen fietspad. De afrondende werkzaamheden zijn klaar en het fietspad kan nu weer normaal gebruikt worden.

Van éénrichting naar tweerichting verkeer
Vanwege de werkzaamheden aan het Heuvenpad én de coronamaatregel dat er vanaf 27 april 2021 verschillende fietpaden in De Weerribben éénrichtingsverkeer zijn, was het Kooibomenpad van Nederland naar Kalenberg Zuid ook éénrichtingsverkeer voor fietsers.
Nu het Heuvenpad weer normaal gebruikt kan worden is m.i.v. 10 mei het éénrichtingsverkeer op het Kooibomenpad opgeheven, aldus Jan Brink van de gemeente Steenwijkerland. Het éénrichtingsverkeer voor fietsers vanaf de kruising Kooibomenpad/Kalenberg Zuid -bij de brug over de Heer van Diezenvaart- richting Kalenberg blijft wel gehandhaafd, net als vorig jaar. Deze regel geldt niet voor de bewoners van Kalenberg.
De bebording zal zo spoedig mogelijk door de gemeente worden aangepast, zodat in het Hemelvaartweekend iedereen normaal de beide fietspaden Heuvenpad en Kooibomenpad in twee richtingen kan gebruiken.

Bron: gemeente Steenwijkerland en firma Schagen

Meer informatie renovatie Heuvenpad, klik hier


Heuvenpad
Oud - en - NieuwVernieuwde Heuvenpad