menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Veel gedaan in de eendenkooi 
2021-04-30

Ondanks de coronabeperkingen - dat er niet meer dan 4 personen tegelijk in de eendenkooi aan het werk mogen - hebben de mannen én vrouwen vrijwilligers van Staatsbosbeheer veel gedaan in de Kooi van Pen. De vrijwilligers zien elkaar helaas haast niet, ze werken verspreidt door de week in kleine groepjes en de afstemming van het werk tussen de groepjes gaat veelal digitaal. Ondanks dat blijft het gezellig in de kooi, zoals met Koningsdag: een lekker oranje gebakje en een heerlijk advocaatje met slagroom voor de vrijwilligers, zelfs het 'koningspaar' was op bezoek...

Het resultaat mag er zijn!
De vrijwilligers zijn de afgelopen tijd bezig geweest met o.a. rietmatten maken, baggeren, beschoeiing aanleggen, eendenkorven vlechten, broedkorven plaatsen, eenden verzorgen en materialen naar de eendenkooi brengen/opruimen. Daarnaast is er heel veel snoei- en maaiwerk verricht in en rondom de vangpijpen. Momenteel ziet de eendenkooi er dan ook keurig verzorgd uit.

Naast het 'normale' onderhoudswerk wordt er gewerkt aan de renovaties van vangpijpen en rietmatten. De renovatie van de vangpijp aan de Nieuwe kolk die in september 2019 is gestart is nu bijna afgerond. Daarnaast is nu gestart met de renovatie van het oude 'makkehok' tot een nieuwe vangpijp.

Ponton met hek
Van de giften die jaarlijks door diverse sponsoren en donateurs worden gedoneerd is dit voorjaar een ponton mét hekwerk aangeschaft. Hierdoor kan er nog veiliger gewerkt worden vanaf het water. De vrijwilligers zijn erg blij met deze nieuwe aanwinst.

Jonge eenden

De veertig broedkorven in de verschillende kooiplassen zijn goed bezet en de eerste jonge eendjes (pullen) zijn niet alleen in het makkehok, maar ook op de kooiplassen te zien. Vorig jaar zijn er maar weinig jonge eendjes 'groot' geworden, dus we hopen dat het dit jaar beter gaat!

Bron: Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen

Meer informatie Kooi van Pen: www.kooivanpen.nl, of klik hier


Van oude 'makkehok' naar nieuwe vangpijp


Het 'nieuwe' ponton met leuning!


Van 'voerhok' naar 'gaashok'


Alle paden en vlonders waren netjes gemaaid.


De bloeiende bergvlier liet zich van haar mooiste kant zien.


 De jonge eendjes (pullen) zwommen vrolijk rond.