menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Geen jaarvergadering 2021 
2021-03-25

Beste buurtgenoten, wij - als bestuur - hopen dat als u dit leest , niet teveel nadelen ondervindt van deze langdurige coronatijd, waarin we nog steeds verkeren. Voor iedereen is het te begrijpen dat we nog niets hebben georganiseerd en ook nog geen plannen hebben kunnen maken om iets te gaan organiseren. Helaas het is niet anders.
We hopen dat u allen nog goed gezond bent en nog wel lichtpuntjes ziet waar u van kunt genieten. We zijn alweer in de lente en dat alles alweer gaat bloeien en groeien is al iets moois om te bekijken.

Geen jaarvergadering 2021

Volgens onze statuten organiseren we ieder jaar een jaarvergadering in maart. Door alle corona maatregelen lukt dit helaas niet. Maar hierbij ontvangt u alvast de conceptversie van de notulen van de jaarvergadering van 9 maart 2020 en de conceptversie van het jaarverslag 2020 van de redactie.

Contributie 2020
De meesten van u hebben de contributie voor 2020 betaald, toch zijn er nog enkele mensen die nog vergeten hebben om te betalen.
Wilt u voor u zelf even kijken of u het misschien vergeten bent?
U kunt alsnog 10,- euro overmaken op bankrek.nr. van Plaatselijk Nut Wetering e.o :
NL92RABO0301846200 o.v.v. contributie 2020.

Is het mogelijk dat u dit voor 1 april doet?

Hebt u nog vragen, opmerkingen voor het bestuur, stel ze gerust aan onze secretaris Henk Oord: tel. 0521-371282 of per mail henkoord51@gmail.com

Wij - als bestuur - wensen u allen een goede tijd toe.
Tineke Ploer (voorzitter)

- Voor de concept versie - Notulen jaarvergadering 9 maart 2020, klik hier
- Voor de concept versie - Jaarverslag 2020 Bestuur PN Wetering, klik hier
- Voor de concept versie - Jaarverslag 2020 Redactiecommissie, klik hier