menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Voorbereiding verbinding Noordmanen-Wieden 
2021-03-15

De voorbereiding voor de natuurherstelmaatregelen in het gebied Noordmanen is in volle gang. Dit gebied ligt tussen het buurtschap Nederland en Muggenbeet. Voor dat het werk in uitvoering kan gaan, moeten er nog een aantal besluiten worden genomen door de provincie Overijssel met betrekking tot de MER (milieu effecten rapportage) en PIP (provinciaal inpassingsplan).
Planning

Droge voeten omgeving Noordmanen
Provincie Overijssel heef t.b.v. de geplande natuurherstelmaatregelen in Noordmanen eind vorig jaar hoogtemetingen gedaan bij woningen aan de Veldhuisweg (Nederland) en aan de Wetering West (Wetering). De uitkomsten worden gebruikt voor de hydrologische modelberekening. Deze berekening is nodig om te kunnen garanderen dat het water niet tot overlast leidt. De verwachting is dat de resultaten eind deze maand bekend worden gemaakt.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Ruben Nijlant van de provincie Overijssel; tel: 06-36402348 of e-mail: r.nijlant@overijssel.nl


Noordmanen