menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Werk in uitvoering rondom Kooi van Pen 
2021-03-15

Begin januari is in opdracht van Staatsbosbeheer, tussen het buurtschap Nederland en de eendenkooi Kooi van Pen in Wetering, gestart met het herstel van veenmosrietlanden. Deze waren door verdroging en vermesting (stikstof) snel aan het dicht groeien. Acht hectare jonge bomen en ander opslag is momenteel weggehaald. Het zijn vooral de zogenaamde zaadbomen zoals elzen, berken en wilgen die zich in rap tempo vermeerderen en die hier geen goed doen.

Voor het broedseizoen worden de meeste werkzaamheden af gerond, zodat zo snel mogelijk de rust weer kan terugkeren. Na de zomer worden de werkzaamheden dan weer op op gepakt.

Aanplant klimaatbestendige bomen
Op de zanddijk aan twee zijden van het Kooibomenpad (fietspad) wordt dit najaar met het planten van zogenaamde klimaatbestendige bomen en struiken begonnen. Dat zijn soorten die zich niet snel vermeerderen en bijdragen aan bodemherstel en beter bestand zijn tegen droogte, warmte en ziekten. Zoals kers, hazelaar, eik, haagbeuk en linde. De lindeboom bijvoorbeeld is in staat om de biodiversiteit in de bodem te verbeteren. Met haar lange wortels haalt de linde restjes kalk diep uit de bodem en slaat ze op in haar blad. Als zij in de herfst haar blad laat vallen, verteert het snel. De kalk maakt de bodem minder zuur, waardoor het weer aantrekkelijk wordt voor wormen, kevertjes en andere bodemdieren.


Linde

Het verwijderen van de zaadbomen en gevaarlijke dode bomen langs het kooibomen fietspad en het weer inplanten van de nieuwe bomen zal in drie blokken worden uitgevoerd (elke jaar een stukje). Hierdoor zal de impact van de ingreep kleiner zijn en kunnen de vogels die in deze strook leven en broeden altijd een plekje vinden.

Vooronderzoek en metingen petgaten
Op dit moment zijn deskundigen van Arcadis aan het werk in het gebied ten zuiden en westen van de eendenkooi Kooi van Pen. Zij doen landmetingen ter voorbereiding op de uitvoering van het graven van de petgaten. Nieuwe petgaten graven is één van de natuurherstelmaatregelen. Door meer open water te creëren herstelt de waterhuishouding en krijgen waterplanten de ruimte zich te ontwikkelen tot zeer zeldzaam trilveen.

Communicatie voortgang werkzaamheden
Er is door Staatsbosbeheer een speciale videoboodschap 'Bericht van de Boswachter' gemaakt over de werkzaamheden langs het Kooibomenpad.
Voor deze videoboodschap van Laurens Oosterbroek | Qroost Beeldmakers (met prachtige winterbeelden van onze streek), klik hier
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Kooi van Pen, dan kunt u zich met een e-mail bericht aanmelden voor de nieuwsbrieven 'Bericht van de Boswachter' van Staatsbosbeheer hierover. Deze aanmelding kan gestuurd worden aan e-mail: noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl

Bron: Staatsbosbeheer - Boswachter Denny Kroeze en projectleider Ruben Achter de Molen

Meer informatie over dit project op deze website, klik hier


Foto: Video 'Bericht van de Boswachter' -
Laurens Oosterbroek | Qroost Beeldmakers