menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuwe bedieningstijd Scheerebrug Wetering 
2021-03-01

Vanaf 1 april 2021 gelden er nieuwe bedientijden voor alle provinciale bruggen en sluizen in Noordwest Overijssel. In 2020 deed de provincie onderzoek naar de bedientijden. Hieruit bleek dat de bedientijden in Noordwest Overijssel voor een deel van de gebruikers niet aansloten bij de wensen. Daarom past de provincie deze tijden aan.

Onderzoek
Uit het onderzoek 'Uw mening telt' kwam als één van de meest voorkomende aandachtspunten, de versnipperde bedientijden in Noordwest Overijsel naar voren. Dit wordt als onprettig ervaren door de gebruikers. Daarom worden de bedientijden in het hele gebied aangepast. Dit betekent dat de bedientijden voor sommige objecten wordt verruimd, zo wordt de bedientijd op alle objecten gelijk, en voor andere objecten iets beperkt. De beperking betekent dat overal gelijke pauzetijden voor de brugwachters komen. Hiermee sluiten de bedientijden van de bruggen en sluizen beter aan op de wensen van de gebruikers.

Nieuwe bedientijden
De nieuwe bedientijden van de provinciale bruggen en sluizen in Noordwest Overijssel worden tijdens het vaarseizoen (1 april tot 1 november):
- Maandag t/m zaterdag: 08.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 19.00 uur
- Zon- en feestdagen: 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 19.00 uur
Tussen de middag is dus de Scheerebrug in Wetering tijdens het vaarseizoen een half uur gesloten.

Corona maatregelen bruggen en sluizen
- Meer niet naast elkaar af en volg de aanwijzingen van de brugwachter/sluiswachter op
- Houd rekening met langere wachttijden bij bruggen en sluizen
- Houd ten minste 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken
De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel.

2 x 24-uurs ligplaatsen
In Noord-West Overijssel zijn iets meer dan 50 ligplaatsen waar je maximaal 2 x 24 uur mag liggen met je vaartuig. Na deze 2 dagen moet je de ligplaats voor tenminste 36 uur verlaten of, indien mogelijk, ten minste 1000 meter opschuiven. Bevestig je vaartuig goed vast aan de afmeerpalen of gebruik een grondpen. Afmeren aan borden en bomen is niet toegestaan.

Meer informatie: zie website provincie Overijssel, klik hier