menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Kritiek op Ontwerp Voorkeurbeslissing Luchtruimherziening 
2021-02-17

De gemeente Steenwijkerland blijft de ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport kritisch volgen. Dat laten B en W weten naar aanleiding van de ontwerp-voorkeursbeslissing die het kabinet onlangs heeft genomen over de indeling van het luchtruim. In dit besluit worden de laagvliegroutes geschrapt waarmee de weg naar de realisering van Lelystad Airport weer vrij komt.

Veel vragen
Deze ontwerp-voorkeursbeslissing zet volgens wethouder Tiny Bijl, ons als college weer op scherp. Wat betekent het schrappen van laagvliegroutes voor de geluidsoverlast boven ons gebied?
En wat betekent het instellen van vaste vliegroutes en het vergroten van het militair oefenvliegruim voor onze regio?

Vragen waar nu nog geen antwoord op gegeven kan worden. Daarom willen we in nauwe samenwerking met de provincie en andere gemeenten in de regio de ontwerp-voorkeursbeslissing kritisch tegen het licht aanhouden. Want voor ons is het nog lang niet gezegd dat dit ontwerpbesluit de juiste oplossing biedt.

Bezwaar indienen
Indien u als burger bezwaar in wil dienen tegen dit Ontwerp Voorkeurbeslissing Luchtruimherziening dan kan dit tot en met donderdag 25 februari.
Meer informatie en een voorbeeldbrief staan op de website SATL-LELYSTAD.

Bron: gemeente Steenwijkerland