menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
IJsbewaking Eind van 't Diep 
2021-02-15

Het vroor dat het kraakte en het natuurijs werd steeds dikker in onze streek. Maar in de Wetering zijn twee plekken waar altijd onbetrouwbaar natuurijs is, dit is de omgeving van het gemaal en de kruising Wetering-Steenwijkerdiep (Eind van 't Diep). Uit ervaring weet men in Wetering dat het gevaarlijk is voor schaatsers om deze knelpunten te passeren. Dus voor de buurtbewoners was het tijd om op te letten!

Gemaal Wetering
Uit voorzorg werden er bij het gemaal al vlot touwen gespannen en moest daar een behoorlijke afstand geklund worden. Bij schaatsers is het - over het algemeen - wel bekend dat bij gemalen het ijs onbetrouwbaar is. Dus stapten ze allemaal vrij 'ordelijk' op de aangegeven punten van het ijs en klunden ze een behoorlijk stuk over de weg van Wetering West om vervolgens op een betrouwbaar punt weer het ijs op te gaan.

Eind van 't Diep
Maar het Eind van 't Diep wordt door schaatsers over het algemeen niet herkend als een gevaarlijk punt om te passeren. Het Steenwijkerdiep is het verlengde van het riviertje de Steenwijker Aa en dus 'stroomt' het water altijd een beetje bij het Eind van 't Diep in de Wetering richting Muggenbeet. De stroming zorgt voor onverwachte dunne plekken in het ijs en dus 'plonste' daar heel wat schaatsers in het ijskoude water.

Buurt neemt initiatief
De eerste drenkelingen werden donderdag 11 februari met behulp van een tuinslang uit het water gehaald, waarbij het net goed ging. Vervolgens werd er met de buurtapp om assistentie gevraagd en werden surfplanken, opblaasbootjes, touwen en andere reddingsmiddelen klaar gelegd voor de eventuele volgende slachtoffers. Daarnaast werd de hulp van andere instanties gevraagd. Maar na veel gebel van buurtbewoners met de gemeente Steenwijkerland, politie en ijsclubs bleek dat van hun kant geen assistentie zou komen. Er werd steeds gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de schaatsers. Maar helaas met de ervaring uit voorgaande natuurijsperiodes is dat een utopie om te geloven dat er dan geen ongelukken zouden gebeuren en dat wilde niemand.

Drenkeling bij Eind van 't Diep

Gezamenlijk hebben de buurtbewoners toen het Eind van 't Diep aan drie kanten afgezet met touwen en werd er zo veel mogelijk bij drukke momenten om de beurt 'gewaakt' of er geen schaatsers alsnog onder de touwen door zouden gaan. Ondanks dat ging het toch 22 keer mis...
Alle drenkelingen werden door de buurt -samen met omstanders- uit het water gehaald, opgevangen en indien mogelijk van droge kleding voorzien. Twee keer moest er zelfs een ambulance worden ingeschakeld.

Groot compliment
Het was dan ook een vermoeiende spannende tijd voor de buurtbewoners om bij al die calamiteiten te hulp te moeten schieten. Want geen van allen wilden ze het op hun 'geweten' hebben dat er misschien iemand daar zou verdrinken. Het was dan ook een opluchting dat bij het invallen en doorzetten van de dooi het was gelukt om iedereen levend uit het water te krijgen.
Vanuit de gemeenschap is het dan ook een groot compliment waard dat de buurtbewoners zo gewaakt hebben over alle schaatsers, die onbezorgd de tijd van hun leven hadden, zonder het besef wat voor risico ze liepen.

Voor een impressie van 'Sneeuw- en ijsfeest 2021', klik hier


Schaatsers werden door buurtgenoten verwezen naar veilige op- en afstapplekken
Eind van 't Diep