menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Herstelwerkzaamheden zijn begonnen 'Rondom Kooi van Pen 
2021-01-12

1Begin januari 2021 is 'Rondom Kooi van Pen' - tussen het buurtschap Nederland en de eendenkooi Kooi van Pen - een begin gemaakt met het herstel van de trilveen- en veenmosrietlanden. Hiervoor worden jonge bomen en andere opslag weggehaald. Na de zomer volgt het open graven van dichtgegroeide sloten. Het moet er voor zorgen dat de biodiversiteit in dit natuurgebied wordt verbeterd.

In het gebied zijn de trilvenen als gevolg van de verdroging dichtgegroeid met bomen en struiken. Na het verwijderen van de opslag wordt de oude petgatenstructuur weer open graven. Daarnaast worden ook bomen weggehaald om het veenrietmosland te laten herstellen.

Jonge bomen en zaailingen
In opdracht van terreineigenaar Staatsbosbeheer is 'Zijtveld Cultuurtechniek' uit Ankeveen in het gebied ten oosten van het Kooibomenpad (ongeveer acht hectare) bezig de jonge bomen en zaailingen weg te halen. Het gaat vooral om elzen, berken en wilgen, die ter plekke een versnippermachine in gaan. De houtsnippers worden daarna direct uit het gebied gereden en gaan als grondstof naar verwarmingscentrales.
Om de natuur zo weinig mogelijk te verstoren wordt er buiten het broedseizoen gewerkt en is voor aanvang van de werkzaamheden het gebied getoetst op de aanwezigheid van nesten en dieren. Verder maakt de aannemer gebruik van werktuigen met rupsbanden en rijplaten, met als doel om zo weinig mogelijk sporen achter te laten in het landschap.
Tijdens de werkzaamheden zal het Kooibomenpad normaal als fietspad gebruikt kunnen worden.

Verbinding
In een volgende fase gaan de werkzaamheden verder bij het gebied Noordmanen. Dit ligt tussen het buurtschap Nederland en Muggenbeet. De herstelmaatregelen daar bieden meer kansen voor de grote vuurvlinder. Tevens is de kans groter dat deze vlinder via een speciaal aan te leggen moerasroute de oversteek maakt vanuit De Weerribben naar het natuurgebied De Wieden, waar de vlinder vrijwel is verdwenen.

Meer informatie over dit project: klik hier

Bron: Staatsbosbeheer