menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
2021 is het jaar van de otter! 
2021-01-02

1Dit jaar wordt er door natuurorganisaties veel aandacht gegeven aan dit bijzondere dier. De otter, een roofdier dat in zoet water leeft, is in 2002 opnieuw in Nederland geïntroduceerd.
De eerste otter dook toen in Wetering in de eendenkooi de Kooi van Pen voor het eerst het Nederlandse water in. Bij deze herintroductie zijn 31 buitenlandse otters uitgezet in het Nationaal Park Weerribben-Wieden en Zuidwest Friesland.

De otter, een legende keert terug
De visotter (Lutra lutra) is een sierlijk, speels maar schuchter waterdier dat zich zelden laat zien en in 1988 in Nederland zelfs helemaal was verdwenen. Visfuiken, slechte waterkwaliteit, verlies van een goede leefomgeving en toenemend verkeer werd de otter fataal. Een legende die alleen nog voortleefde in plaats- en familienamen.

Maar de otter is terug en hoe! Na 14 jaar van investeringen in natuurherstel werden de eerste otters in 2002 uitgezet in Wetering (Overijssel). De populatie groeit gestaag en verspreidt zich in heel het land. Inmiddels behoort zelfs de stadsgracht van Groningen tot het leefgebied van dit unieke dier, die weer de rol van zoetwaterambassadeur op zich neemt.

Documentaire
Hilco Jansma heeft een bijzondere film gemaakt: 'De otter, een legende keert terug'. Er is vier jaar lang gewerkt om de eerste natuurdocumentaire over de Nederlandse otter te maken en er is onder andere gefilmd in De Weerribben en in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Er komen mooie beelden van Wetering en omgeving in voor!

Om deze beelden te zien, kijk op:
https://www.npostart.nl/de-otter-een-legende-keert-terug/02-01-2021/VPWON_1325827

2