menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Staatsbosbeheer - Wat gaan we doen? 
2020-12-16

Staatsbosbeheer heeft een video gemaakt over: 'Wat gaan we doen?' met betrekking tot de extra werkzaamheden die nodig zijn in Wetering om de biodiversiteit in De Weerribben te versterken. Daarnaast geven ze meer informatie over de rest van het project 'Rondom de Kooi van Pen'.

Vidoboodschap
De grotere maatregelen zoals petgaten graven zijn nog niet in uitvoering maar de projectgroep heeft niet stil gezeten. Wilt u weten waarom er verschillende werkzaamheden moeten gebeuren? Staatsbosbeheer heeft het nog eens op een rijtje gezet in een videoboodschap. Daarbij zijn ook beelden te zien waar de werkzaamheden plaats zullen vinden in Wetering.
Voor de videoboodschap, klik hier

Buurtbezoek
Projectleider Ruben Achter de Molen is in oktober op huisbezoek geweest in Wetering. Er zijn persoonlijke gesprekken gevoerd met de meeste directe aanwonenden van het projectgebied 'Rondom de Kooi van Pen'. Besproken is wat de werkzaamheden betekenen, wat zij kunnen verwachten met betrekking tot het uitzicht dat gaat veranderen, wat zij er van gaan merken tijdens de uitvoering van het werk en andere zaken die ter tafel kwamen. Staatsbosbeheer en haar partners waarderen de gastvrijheid en zij vinden het belangrijk om regelmatig in gesprek te zijn met hun buren over de veranderingen in het gebied.

Samen voor natuurherstel
Afgelopen zomer zijn ze gestart met werkzaamheden ter bescherming en uitbreiding van de grote vuurvlinder want daar gaat het echt heel slecht mee. Deze zeer zeldzame soort komt alleen nog voor hier in De Weerribben en in de Rottige Meente in Friesland. Drie vlinderdeskundigen hebben 900 hectare afgezocht en de waterzuringen en nectarplanten in kaart gebracht. Vrijwel elke plek waar eitjes zijn gevonden, is gemarkeerd met een bamboestok met een rode punt, ook op de percelen van pachters.

Hun dank is groot, want er wordt zorgvuldig om de gemarkeerde planten heen gemaaid! Vrijwel alle pachters werken hieraan mee, waarvoor grote waardering want alleen samen maken we het verschil en een betere toekomst voor de grote vuurvlinder, die zo belangrijk is in de natuurlijke kringloop en voor de biodiversiteit. Inmiddels zijn de bamboestokken verwijderd en buigen de boswachters zich over een meerjarig maaibeheerplan voor de zomer 2021 en verder. Dat is nodig want ze hebben naast de morele ook een wettelijke plicht om ze te beschermen. Zowel de vlinder, de eitjes en het leefgebied is beschermd. Het is dan ook de gezamenlijke wens, de uitdaging en de verantwoordelijkheid om deze kwetsbare en unieke vlinder te behouden.

Droge voeten
Provincie Overijssel heef recent hoogtemetingen gedaan bij woningen aan de Veldhuisweg (Nederland) en aan Wetering West (Wetering). De uitkomsten worden gebruikt voor de hydrologische modelberekening. De berekening is nodig om te kunnen garanderen dat het water niet tot overlast gaat leiden bij de buren. Binnenkort vindt de terugkoppeling plaats van de metingen en bevindingen.


Opslag verwijderen

Om het veenmosrietland en het trilveen te herstellen en te kunnen maaien en beheren, is het nodig de opslag die er groeit weg te halen. Zijtveld Cultuurtechniek uit Ankeveen begint in januari de jonge bomen en zaailingen ten oosten van het Kooibomenpad te verwijderen. Het betreft circa 8 hectare.
Het gaat om de roest-bruine vakken hier rechts op de kaart. Zijtveld begint 'onderin' en werkt zo naar boven toe. Om zo weinig mogelijk de natuur te verstoren wordt er buiten het broedseizoen gewerkt en wordt er voor aanvang getoetst op de aanwezigheid van (actieve) nesten en aanwezige dieren. Er wordt gebruik gemaakt van werktuigen met rupsbanden en rijplaten om insporing zoveel mogelijk te beperken. De met name jonge elzen, berken en wilgen worden versnippert. De houtsnippers worden direct uit het gebied gereden en gaan als bio- grondstof naar verwarmingscentrales.

Vragen of ideeën
Heeft u vragen of goede ideeën om de natuur in De Weerribben nog beter te beheren en te beschermen, laat het Staatsbosbeheer weten! Want samen weten we meer dan alleen.
Neem contact met hen op via noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl of bel de boswachter op 06-22929553.

Boswachter Denny Kroeze en projectleider Ruben Achter de Molen