menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
De boom met een verhaal 
2020-12-13

Aan de westkant van de weg Wetering West stond ooit een oude kastanjeboom. Deze had een lang verhaal...

Het begon in 1940 en na bijna 80 jaar had de boom het landschap met hun bewoners zien veranderen van moeras, naar landbouwgrond, naar sportveld en ten slotte stond hij in de bufferzone van het nieuwe moeras.

Familie Dijksma
De boom werd volgens de verhalen in 1940 door Luitje Dijksma-Jonker geplant in de tuin van hun vervenershuisje. Dochter Marrie sliep als baby vaak in de kinderwagen in de schaduw van de opgroeiende kastanjeboom. De heer Nico Dijksma was molenbaas op een baggermolen. Daarom verhuisde de familie in 1945 naar een woonark, zodat ze met de baggerwerkzaamheden mee konden trekken. Regelmatig lagen ze met de woonark in Wetering aan de kade van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk (nu West 3A) of bij de familie Zeefat (nu West 25). Vlakbij de kastanjeboom die hen bleef herinneren aan de tijd dat ze daar woonden.Luchtfoto ca 1954

Ontginning moeras
De kastanjeboom groeide door tot een volwassen boom in de tuin van de familie Wolter ter Meer. De familie ter Meer verhuisde in 1953 naar Scheerwolde. Vanwege de ontginningswerkzaamheden in Wetering West moest het huisje - dat eigendom was van Domeinen - plaats maken voor landbouwgrond en het werd afgebroken, maar de boom bleef staan...

Sportveld
Na de ontginning kwam er rond 1960 op deze plek een sportveld van de lagere school, die aan de overkant van de weg lag. De kastanjeboom stond op de hoek van het sportveld en de weg. Veel leerlingen van de school hebben daar leren voetballen en de boom groeide en bloeide door. Buurtbewoners genoten van de mooie bloeiende takken op een vaas en veel kastanjes werden in de herfst verwerkt in herfststukjes.In 1964 zag de kastanjeboom, achter de bus ...
een schoolreisje vertrekken bij het sportveld ...

Schapen
In 1977 verhuisde de lagere school naar Scheerwolde. Het sportveld (met de kastanjeboom) werd eigendom van het onderwijzers echtpaar Jan en Meta Smit. Zij hebben er jaren hun schapen laten grazen, waarbij de singel ieder jaar werd gesnoeid. Maar de kastanjeboom bleef staan.

Bufferzone moeras
Bij de herinrichting van Wetering West in 2014 werd de omgeving van de boom wéér veranderd. Hij kwam in de bufferzone voor het nieuwe moeras te staan. Op speciaal verzoek van verschillende bewoners bleef de kastanjeboom weer staan!

Einde en begin verhaal
Vier jaar later moest de gemeente Steenwijkerland echter toch de oude kastanjeboom van bijna 80 jaar kappen uit veiligheids-overwegingen.2018

Na twee jaar heeft de gemeente dit najaar alsnog een nieuwe boom geplant! Dit tot vreugde van (oud) bewoners in Wetering en omgeving. Welliswaar op een iets andere plek, maar het verhaal wordt met deze jonge boom dus vervolgd...

Bron: Meta Smit-v.d. Schaaf en Marrie de Dood-Dijksma
         100 jaar leven en wonen Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij13-12-2020