menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Jojo-effect in Kooi van Pen 
2020-12-01

De werkzaamheden in de eendenkooi hadden het afgelopen jaar behoorlijk last van een jojo-effect.
We begonnen dit jaar enthousiast met een groep van 30 vrijwilligers. Er was heel veel te doen, vooral na de februari storm Ciara. Verschillende bomen en riet-matten waren omgewaaid. Verder werd er gewerkt aan de renovatie van een vangpijp, de afronding van de zaagwerkzaamheden, het uitbaggeren van de ringvaart, en toen ineens... Corona!

Lockdown
De werkzaamheden werden stil gelegd, alleen de eendenverzorgers mochten nog hun werk doen en na een poosje mochten ook weer één keer in de twee weken twee personen de eendenkooi in om te maaien. Want dit was wel nodig om vooral de paden begaanbaar te houden.

Eenden
In de zomerperiode kon er nog een partij van 70 eenden van de vogelopvang de Fügelhelling in Ureterp opgehaald worden. Na een gewenperiode in het makkehok, konden ze enkele weken later zich buiten aansluiten bij de staleenden van de eendenkooi.

Volle kracht vooruit
In september ging het weer - op gepaste afstand - op volle kracht vooruit! Enthousiast als altijd werd er in korte tijd weer heel wat werk verzet, waarbij vooral het maaien van de 'rimboe' in de eendenkooi hoge prioriteit had. Er werd verder gebaggerd, getimmerd, gevlochten, voorraden aangevuld, bijgepraat en de voorbereidingen voor de 'Open Dagen' waren ook al in volle gang.
En toen... de tweede Corona-golf.

Weer de rem er op
Vanuit Staatsbosbeheer mochten we nog met vier personen tegelijkertijd op gepaste afstand aan het werk in de eendenkooi. De geplande activiteiten met ‘derden’ moesten worden afgelast. Met veel creativiteit werd toen een speciaal rooster gemaakt voor de vrijwilligers, zodat iedereen die dit graag wilde toch af en toe in de eendenkooi aan de slag kon. De drie vlechtsters gingen vanaf dat moment op de parkeerplaats bij de weg aan het werk om de korven voorraad op peil te houden.

Op deze manier blijft toch het onderhoud van dit cultureel erfgoed op minimale basis doorgaan en blijft de groep vrijwilligers betrokken bij deze prachtige plek, al wordt het sociale contact met elkaar wel heel erg gemist.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van het afgelopen jaar in de eendenkooi, lees dan het jaarverslag 2020, klik hier
of kijk op de website: www.kooivanpen.nl

Bron: Stichting vrijwilligersgroep Kooi van Pen