menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Reconstructie fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering 
2020-10-10

De aanbesteding van de reconstructie van het fietspad van Ossenzijl via Kalenberg naar Wetering heeft inmiddels plaatst gevonden. Aannemer Schagen uit Hasselt gaat de werkzaamheden vanaf begin november 2020 in fases uitvoeren. 

Wat
- Het tracé Ossenzijl-Kalenberg wordt volledig vervangen in grijs beton en blijft 1,5 m breed.
- Het Heuvenpad van Wetering tot het Kooibomenpad wordt vervangen in grijs beton en zal worden verbreed van 1,5 m naar 2,5 m.
Aannemer Schagen heeft Henrie Snoeijer aangesteld als omgevingsmanager van het project. Hij is aanspreekpunt voor vragen. Ook is er een omgevingsapp waarmee bewoners op de hoogte kunnen blijven van de voortgang van het project.

Waarom
Het fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering is aan vervanging toe. Dit onderhoud is hard nodig, op een aantal plekken is de kwaliteit van het asfalt in de loop van de jaren erg verminderd. De reconstructie van fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering is onderdeel van het project 'Aanpak 12 fietspaden Steenwijkerland'.

Wanneer
De uitvoering start begin november 2020 en zal eind maart 2021 afgerond zijn.
Er wordt in fases gewerkt om hinder voor de omgeving te beperken.
- Fase 1: Komgrens Kalenberg tot komgrens Ossenzijl
- Fase 2: Komgrens Ossenzijl tot einde Oudeweg én Komgrens Kalenberg tot Kooibomenpad
- Fase 3: Wetering West tot Kooibomenpad
De bewoners langs het fietspad zijn via een Nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

Omgevingsmanager
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Henry Snoeijer is de omgevingsmanager vanuit de aannemer.
U kunt contact met hem opnemen via h.snoeijer@schageninfra.nl of via telefoonnummer 06-25 68 37 33.
Heeft u vragen aan de gemeente? Neem dan gerust contact op met Sebastiaan Top, projectleider gemeente Steenwijkerland. Hij is bereikbaar via sebastiaan.top@steenwijkerland.nl of via telefoonnummer 14 0521.

Omgevingsapp
Via een omgevingsapp kunt u ook op de hoogte blijven van de voortgang van het project. Dat kan via de app Schagen Infra, gratis te downloaden in de app- of playstore. Door in de app te klikken op 'Fietspad Ossenzijl-Kalenberg' volgt u het project. Tijdens de uitvoering worden er wekelijks nieuwtjes en foto's geplaatst.

Meer informatie op website gemeente steenwijkerland, klik hier
Nieuwsbrief 09-2020 aan bewoners van fietspad, klik hier

Bron: Gemeente Steenwijkerland