menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Op zoek naar de grote vuurvlinder  
2020-09-03

Voor een betere biodiversiteit in De Weerribben wordt flink wat werk verzet. Zoeken en beschermen van de 'kraamkamers'  van de grote vuurvlinder is één van de vele maatregelen voor natuurherstel in dit gebied. Door dit onderzoek krijgen de eitjes van deze vlinder een grotere kans om te groeien en te overwinteren als rups. In het volgende jaar kunnen de rupsen dan uitgroeien tot prachtige grote vuurvlinders! Deze zeldzame vlinder komt nergens anders ter wereld voor dan in De Weerribben en in de Rottige Meente in Friesland.

Vuurrode punt
Wekenlang speurden boswachters en onderzoekers de moerassen af op zoek naar waterzuring. Dit is de enige plant waarop de grote vuurvlinder haar eitjes afzet. Deze zogenaamde waardplant groeit net iets lager uit dan het riet, waardoor de eitjes beter beschermd zijn tegen weer en wind. Bij elke plant waarop eitjes zijn gespot is een bamboestok geplaatst. Honderden stokken zijn er in het moeras gezet. Door de opvallende vuurrode punt is de zuringplant door de beheerders makkelijker te ontwijken bij de maaiwerkzaamheden. Zo wordt voorkomen dat de zuringplanten samen met het riet of andere planten worden afgemaaid.

Samen met pachters
Niet alleen de natuurterreinen die Staatsbosbeheer zelf beheert wordt het maaiwerk aangepast ten behoeve van de grote vuurvlinder. Ook de percelen die worden verpacht zijn geïnventariseerd op waardplanten en gemarkeerd met de bamboestokken. Zodat ook de pachter tijdens het maaien makkelijker rekening kan houden met deze 'kraamkamers'. Door er omheen te maaien blijft de waardplant staan en heeft de grote vuurvlinder meer kans op een langer leven.

Europese natuurontwikkelopgave
De unieke natuur van De Weerribben staat onder druk. Het moerasgebied is onder andere door een overdosis stikstof op veel plaatsen razendsnel dichtgegroeid. Hierdoor verdwijnen zeldzame planten en dieren. Vogels en insecten die van open moeras houden, hebben moeite om te overleven. Ook is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. Op veel plaatsen ontbreken natuurlijke verbindingen naar omliggende natuurgebieden.

Werkzaamheden natuurherstel Wetering
Er is veel nodig om de biodiversiteit te herstellen. In het najaar 2020 wordt er daarom begonnen in Wetering met natuurherstel. Dit gebeurd in de omgeving van de eendenkooi de Kooi van Pen en in het gebied Noordmanen, dat ligt tussen het buurtschap Nederland, Muggenbeet en Wetering. Het is nodig om meer open water en verbindingen te maken. Het is de bedoeling dat er onder andere watergangen weer open worden gemaakt, petgaten worden gegraven en bomen worden verwijderd -die zich snel uitzaaien- zodat het gebied minder snel dicht groeit.

Meer informatie, kijk op de website van de provincie Overijssel, klik hier.
Voor een informatief filmpje van Staatsbosbeheer over de grote vuurvlinder, klik hier

Bron: StaatsbosbeheerFoto: Staatsbosbeheer - Boswachter Denny Kroeze van Staatsbosbeheer in gesprek met
Susan Oosterlaar, onderzoeker en grote vuurvlinder-kenner.