menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Bijpraten over plannen rondom Kooi van Pen en Noordmanen  
2020-08-03

De directe 'buren' en omwonenden van de Kooi van Pen en het gebied Noordmanen (tussen Muggenbeet en Nederland) worden door Staatsbosbeheer en haar partners uitgenodigd om bij te praten over de plannen in het gebied rondom de Kooi van Pen en Noordmanen.
Op woensdagavond 26 augustus bent u om 18.30 uur van harte welkom bij Restaurant  'An 't Waeter' - Wetering West 77.

Kom langs!
In twee uur tijd praten zij u graag bij over het werk dat ze gaan uitvoeren, de planning daarvan en de komende veranderingen in het gebied. Vanzelfsprekend wordt deze bijeenkomst georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
De maximale groepsgrootte is daarom 20 personen!
Bij meer aanmeldingen wordt er een tweede informatierond om 20.30 uur georganiseerd.

Aanmelden
Vanwege de Corona-regels is het dus nodig dat u reserveert.
Laat weten met hoeveel personen u komt door een e-mail te sturen aan noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl.
U krijgt dan een ontvangstbevestiging en het programma.
Deze uitnodiging is alleen voor buren en omwonenden van de Kooi van Pen en Noordmanen.

Waarom deze werkzaamheden?
De unieke natuur van De Weerribben staat onder druk. Het moerasgebied is onder andere door een overdosis stikstof op veel plaatsen razendsnel dichtgegroeid. Hierdoor verdwijnen zeldzame planten en dieren. Vogels en insecten die van open moeras houden, hebben moeite om te overleven. Ook is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. Op veel plaatsen ontbreken natuurlijke verbindingen naar omliggende natuurgebieden.

Maatregelen zijn daarom nodig om de natuur te herstellen. Er is gestart met werkzaamheden ter bescherming en uitbreiding van de grote vuurvlinder. Deze zeer zeldzame vlinder komt alleen nog voor in De Weerribben en in De Rottige Meente in Friesland. In de natuurterreinen die Staatsbosbeheer zelf beheren, wordt het maaiwerk aangepast ten behoeve van deze vlinder. Tevens worden de locaties gemarkeerd waar deze vlinder haar eitjes afzet.

Verder wordt er gewerkt aan het herstel van de biodiversiteit. Na de zomer zal er worden gestart in de omgeving van de Kooi van Pen en in het gebied Noordmanen. Het is nodig om daar meer open water en verbindingen te maken. Dat wordt gedaan door onder andere watergangen weer open te maken, petgaten te graven en bomen te verwijderen die zich snel uitzaaien om snel dicht groeien van het gebied tegen te gaan. Er is een brochure verschenen waarin dit wordt toegelicht.

Voor de brochure, klik hier
Meer informatie over het project, kijk op www.overijssel.nl/wiedenweerribben

Bron: Staatsbosbeheer en provincie Overijssel


Plannen voor gebied rondom Kooi van Pen en Noordmanen