menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Recht op vergoeding eventuele schade door Lelystad Airport  
2020-03-20

Het Rijk is van plan om in Lelystad een luchthaven te openen. De procedures daarvoor lopen al jaren. De opening van Lelystad Airport wordt waarschijnlijk vertraagd door het stikstofprobleem.
SATL, de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, wijst op het verjaren van deze schadeclaim.
Op 1 april 2015 is namelijk het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Het recht op vergoeding van schade verjaart echter na vijf jaar, te weten op 1 april 2020.

Schade
Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (bijvoorbeeld: schade door waardevermindering van je huis, inkomstenderving van een camping, ongeschikt worden van een locatie enz.) als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Stuitings-brief
Op de website satl-lelystad.nl/doen/schade vindt u meer informatie van SATL over het verjaren van de schadeclaim. Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen. U behoudt het recht op schadevergoeding met een zogenaamde 'stuitings-brief'. SATL heeft hiervoor een modelbrief opgesteld.
Deze vindt u op de website van SATL: https://satl-lelystad.nl/doen/schade
De stuitingsbrief moet voor 1 april 2020 worden ingediend!

Voor het downloaden van de stuitingsbrief, klik hier

Bron: gemeente Steenwijkerland